1. Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 6/9/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022    
2. Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Thượng Ấm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
3. Công văn số 1302/SNN-PTNT ngày 20/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, xét công nhận xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
4. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
5. Hướng dẫn chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của các Sở Ban Nghành
6. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã An Khang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
7. Công văn số 1137/SNN-PTNT ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định, tờ trình ban hành“Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025”    
8. Hồ sơ về việc thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021     
9. Hướng dẫn đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa- du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020
10. Công văn số: 37 /SNN-PTNT ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (xã Thái Bình)
11. Công văn số 2033/SNN-PTNT ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNR V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
12. Thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
13. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2020
14. V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
15. Thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020