Tuổi trẻ Yên Sơn thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thôn nông thôn.

Thực hiện Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021 – 2025, từ ngày 18/12 đến 18/1 năm 2022, Huyện Đoàn Yên Sơn đã huy động mỗi ngày trên 60 đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân thôn Ngòi Nghìn xã Đạo Viện ra quân đổ bê tông đường giao thôn nông thôn, gắn với tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

Công trình gồm 5 tuyến, tổng chiều dài 1,7 km, Huyện đoàn thực hiện nhiệm vụ tư vấn, thiết kế và thi công, nguồn vốn xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do đoàn viên thanh niên, nhân dân và các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh đóng góp, công trình đạt chuẩn đường giao thông nông thôn. Để hoàn thành được tuyến đường Huyện đoàn đã phối hợp với 28 cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện huy động mỗi ngày trên 60 đoàn viên tham gia lao động tự nguyện. Sau 7 ngày thực hiện thi công các đoàn viên đã vận chuyển trên 150 m2 cát sỏi và 14 tấn xi măng, làm được trên 300 mét. Để động viên kịp thời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện một ngày lao động tình nguyện cùng đoàn viên thành niên tham gia đổ bê tông.

Ngòi Nghìn là thôn vùng sâu của xã Đạo Viện, thôn có 79 hộ gia đình, 100% các hộ là đồng bào dân tộc Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông đi lại khó khăn. Việc đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn giúp người dân giao lưu, trao đổi hàng hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần.

Đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia làm đường tại thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện

Đây là việc làm nhằm thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho đoàn viên thanh niên, nhằm cụ thể hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. Đoàn viên thanh niêm huyện Yên Sơn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu, trong “Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông”. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Yên Sơn đã thực hiện “Ba cùng” tuyên truyền vận động nhân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, phát luật nhà nước, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, ăn ở hợp vệ sinh.

Hoạt động tặng quà cho hộ nghèo thôn Ngòi Nghìn xã Đạo Viện

Chương trình đổi rác thải nhựa lây đồ dùng sinh hoạt, thôn Ngòi Nghìn xã Đạo Viện

Cũng nhân dịp này, Huyện đoàn Yên Sơn đã phối hợp với  Đoàn thanh niên Ngân hàng AgriBank Tuyên Quang tặng trên 20 xuất quà gồm chăn ấm, gạo cho các hộ nghèo cận nghèo và thực hiện Chương trình đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng sinh hoạt cho người dân.

 

Bài, ảnh: Xuân Huê/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục