Hưởng ứng phong trào ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án số 02 ở xã Sơn Nam

Hưởng ứng phong trào ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án số 02 của BTV Tỉnh uỷ, từ đầu năm 2021 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện, Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Sơn Dương, Đảng ủy, UBND xã Sơn Nam thường xuyên tổ chức các đợt thực hiện hoạt động “3 cùng” với các tổ chức chính trị - xã hội thôn và nhân dân xã Sơn Nam.

Các đơn vị đã tặng 10 suất quà gồm chăn ấm, trị giá 3.500.000 đồng tặng 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, phát dọn hai bên hành lang, đắp lề đường; hỗ trợ mua cây xanh trồng các tuyến đường hoa khu vực khuân viên nhà văn hóa thôn Đồng Cháy trị giá 3 triệu đồng. Tham gia lao động, chăm sóc hơn 3 km tuyến đường hoa và khu vực Nhà văn hoá thôn Cây Cọ, Đồng Cháy, Thanh Tân; vận chuyển, lắp đặt 270 m mương bê tông thành mỏng, nạo vét mương bê tông ở thôn Làng Nàng, xã Sơn Nam.

Thông qua hoạt động tại cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, cổ vũ và động viên nhân dân phát huy nội lực nâng cao chất lượng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025.

 

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục