Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” năm 2022 xã Chiêu Yên

Sáng ngày 15/07, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Chiêu Yên đã tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2022. Hội thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận khu dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia Hội thi có 5 đội thi, mỗi đội có từ 5 đến 10 thí sinh là các Trưởng ban công tác Mặt trận và các thành viên Ban công tác Mặt trận của 11 thôn, bản trong xã. Các thí sinh tham gia Hội thi phải trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; nghiệp vụ công tác Mặt trận và xử lý tình huống. 

Nội dung thi tập trung vào những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận thôn, bản và khu dân cư; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nội dung cơ bản của các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phát động, như Cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua Xây dựng đời sống văn hoá, khu dân cư văn hoá…

Phần thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận của đội thi số 4

Các đội đã thể hiện tốt kỹ năng thực hiện công tác mặt trận và triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động; thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong xử lý các tình huống thực tế ở cơ sở liên quan đến công tác mặt trận; giải quyết tốt các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân như: Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Đây là những nội dung cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân để góp phần nâng cao ý thức người dân trong tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

 Phần thi Nghiệp vụ công tác Mặt trận của đội thi số 5

Hội thi “Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi” xã Chiêu Yên là nơi để đội ngũ cán bộ Mặt trận giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về những sáng kiến, cách làm mới để đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh. Đây cũng là cơ hội để bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác mặt trận ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận thôn, trong giai đoạn hiện nay.

Ban tổ chức Hội thi trao giải cho các đội thi

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho diễn viên xuất sắc nhất; trao 3 giải A cho từng phần thi; trao 1 giải nhất, một giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đội thi. Theo đó, đội 4 gồm hai thôn Thọ Sơn và Cây Chanh là đội đã xuất sắc giành được giải nhất, được Ban tổ chức lựa chọn tham gia Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận huyện Yên Sơn năm 2022./.

 

Bài, ảnh: Viết Kiều/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục