Vĩnh Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Là 1 trong 4 xã của huyện Vĩnh Tường đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2024, xã Vĩnh Sơn đã và đang nỗ lực vượt khó, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao, phấn đấu cán đích trong tháng 6/2024.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ mở rộng mặt đường để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

        Có mặt tại một số thôn trên địa bàn xã Vĩnh Sơn cuối tháng 4, chứng kiến những chiếc máy cẩu, máy đổ áp phan hoạt động hết công suất cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hàng chục công nhân đang chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ các dự án hạ tầng, chúng tôi cảm nhận rõ sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và người dân nơi đây trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Anh Nguyễn Duy Hưng, cán bộ kỹ thuật công trình cho biết: Xã đạt chuẩn NTM nâng cao không chỉ làm thay đổi diện mạo làng quê mà còn nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Do vậy, chúng tôi cố gắng huy động nhân lực, máy móc thi công công trình đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng NTM nâng cao của địa phương.

Với 5 thôn dân cư, xã Vĩnh Sơn có 1.428 hộ, gần 6.500 nhân khẩu. Khi bắt tay xây dựng xã NTM nâng cao, hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của địa phương tương đối hoàn chỉnh, 100% đường xã, thôn, ngõ xóm đã được cứng hóa.

Hệ thống điện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Cùng với đó, Trường mầm non và tiểu học đã được công nhận đạt chuẩn mức độ 2…

Bên cạnh những thuận lợi, xã Vĩnh Sơn còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được hoàn thiện đồng bộ giữa các thôn, kinh phí đầu tư nhiều trong khi ngân sách địa phương hạn chế.

Cùng với đó, diện tích sản xuất nông nghiệp manh mún, người dân chưa mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất… dẫn đến thu nhập chưa cao.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm, sau khi được UBND huyện Vĩnh Tường giao nhiệm vụ, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

Tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình. Từ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao.

Khuyến khích nhân dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn thửa đổi ruộng tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, nâng cao năng suất, giá trị cây trồng. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2023, thu nhập bình quân toàn xã đạt 73,2 triệu đồng/người, góp phần giảm hộ nghèo đa chiều còn 0,84%, đặc biệt không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Qua rà soát, đến nay, Vĩnh Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. 2 tiêu chí chưa đạt gồm Tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất và Tiêu chí số 18 – Chất lượng môi trường sống.

Đối với Tiêu chí số 13, UBND xã đang phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn các hộ hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận VietGAP, cấp mã số vùng trồng rau mùng tơi. Liên kết với các cơ quan chuyên môn hoàn thành hồ sơ chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đối với tiêu chí số 18, xã đang gặp nhiều khó khăn bởi tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung phải đạt từ 65% trở lên, nhưng hiện nguồn nước ngầm tại địa phương vẫn đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn.

Sau khi lấy mẫu nước ngầm trên địa bàn đi kiểm tra, chất lượng nguồn nước vẫn đảm bảo, không nhiễm sắt, vôi.

Phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào tháng 6/2024, xã Vĩnh Sơn tiếp tục phối hợp với công ty cung cấp nước sạch, các hội, đoàn thể và các thôn dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Đồng thời, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn đường làng, ngõ, xóm xanh - sạch - đẹp; huy động mọi nguồn lực dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt.

vinhphuc.vietnam.vn

Tin cùng chuyên mục