Những cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới ở Lục Yên

Là huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh với phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của Lục Yên những năm qua đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều cách làm hay.

Nhân dân xã Minh Tiến đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hoá tập trung.

Là xã vùng sâu, những năm trước đây cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn chưa thuận lợi, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn nên để sớm cải thiện đời sống cho nhân dân, cùng với tận dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Lâm Thượng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay, góp sức cùng với địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. 

Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn nên với phương châm chậm nhưng chắc, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, lợi ích thiết thực trong xây dựng NTM theo nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, tiêu chí dễ thực hiện trước, tiêu chí khó thực hiện sau, vận dụng có hiệu quả mọi nguồn lực có sẵn, tại chỗ... để thực hiện các nội dung.

 Nhờ đó, sau 12 năm thực hiện xây dựng NTM, nhân dân đã hiến được 23.616 m2 đất, 1.815 cây cối, hoa màu các loại và trên 10.000 ngày công lao động tham gia xây dựng NTM. Cùng với các hoạt động tập thể, nhân dân còn đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, đã xây dựng được 18 mô hình chăn nuôi trâu, bò với quy mô từ 10 con trở lên, gần 50 mô hình chăn nuôi lợn, dê, gia cầm và trồng cây ăn quả có múi theo hướng sản xuất hàng hoá. Nhờ đó, hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm giống còn 12,19%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 100%..., sớm đưa Lâm Thượng trở thành địa phương được công nhận đạt chuẩn NTM. 

Đối với Tô Mậu, do còn nhiều thôn vùng sâu nên công tác xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn. Bởi vậy, cùng với huy động được 122,980 tỷ đồng để xây dựng NTM, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, góp công chung tay cùng xã hoàn thành nhiệm vụ này. Qua đó, xã đã kiên cố hoá được gần 41 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới các công trình thuỷ lợi, đường điện, nhà văn hoá thôn, trường học..., đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân. 

Ông Lương Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Tô Mậu cho biết: "Xác định kinh tế phát triển sẽ tạo nguồn lực tại chỗ để xây dựng và duy trì các tiêu chí NTM, nên nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Hiện toàn xã có 15 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô sản xuất hàng hoá; thành lập 13 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 10 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng và có trên 44 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... cho thu nhập ổn định từ 50 - 200 triệu đồng/năm, giúp xã nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 44 triệu đồng/năm 2023 và giảm tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 12,24% để Tô Mậu được công nhận xã đạt chuẩn NTM”.

Với chủ trương phấn đấu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện NTM. Năm 2023, huyện đã huy động các nguồn lực với tổng 1.303.212 triệu đồng để xây dựng NTM và đã kiên cố hóa 105,31 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 10 công trình cầu bê tông, 257 công trình cống thoát nước các loại góp phần nâng tổng chiều dài đường giao thông nông thôn toàn huyện được kiên cố hoá đạt trên 77 %. 

Qua đó, hết năm 2023, huyện Lục Yên đã có 15 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt 13/19 tiêu chí, 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 4 xã đạt 11/19 tiêu chí và 2 xã đạt 10/19 tiêu chí; xã Vĩnh Lạc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhờ đẩy mạnh xây dựng NTM, huyện cũng đã có thêm 9 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao mới, nâng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 20 sản phẩm; thành lập mới 60 tổ hợp tác, 10 hợp tác xã... Nông thôn mới đã góp phần không nhỏ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội giúp Lục Yên giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2.158 hộ.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới ở Lục Yên không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên mà còn tạo tiền đề vững chắc để huyện phấn đấu trong năm 2024 có thêm 5 xã đạt chuẩn xã NTM, 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, có 5 thôn trở lên đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, 5 sản phẩm trở lên được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao mới... Mục tiêu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện NTM. 

Châu Á/Báo Yên Bái

Tin cùng chuyên mục