Phụ nữ Chiêm Hoá tích cực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hội viên phụ nữ huyện Chiêm Hoá đã tham gia các hoạt động, mô hình góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, xây dựng đời sống kinh tế ấm no, gia đình hạnh phúc.

Chi hội Phụ nữ xã Ngọc Hội giúp hội viên tháo dỡ nhà

Với hơn 19.177 hội viên tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội các cấp, Hội LHPN huyện Chiêm Hoá đã vận động hội viên phụ nữ thực hiện nhiều phong trào hiệu quả và trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó trong thực hiện xây dựng NTM, Hội phụ nữ huyện đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm "Sạch nhà - sạch ngõ" gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tham gia xây dựng NTM với các mô hình, việc làm thiết thực. Ngoài việc thường xuyên quét dọn vệ sinh ngõ xóm, hội viên phụ nữ còn vận động nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai, lọ đựng thuốc trừ sâu vào đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường. An toàn thực phẩm cũng nằm trong tiêu chí xây dựng NTM, vì vậy các cấp hội luôn phát huy vai trò của tổ chức Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn; phát động phong trào “Phụ nữ Chiêm Hoá nói không với thực phẩm bẩn”.

Thực hiện tiêu chí về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Hội triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Qua học tập có 295 tập thể, 723 cá nhân đăng ký việc “làm theo”, dân vận khéo năm 2023 với những việc làm cụ thể thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của tổ chức năm 2023, hỗ trợ, xây dựng 40 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; thành lập 04 nhóm sở thích: 02 nhóm trồng dưa chuột theo giá trị liên kết, 01 nhóm trồng cây ăn quả, 01 nhóm trồng rau sạch với thành viên tại Kiên Đài, Ngọc Hội, Yên Lập, Hòa Phú nâng tổng số lên 14 nhóm với 258 thành viên; thành lập 01 tổ hợp tác Trồng cây ăn quả tại xã Yên Nguyên với 17 thành viên; 01 tổ nghề nghiệp chăn nuôi dê tại thôn Làng Rèn, xã Hòa An với 9 thành viên; duy trì hoạt động 02 Dự án Ngân hàng bò đối với xã Hùng Mỹ, Xuân Quang.

Ngoài ra các cơ sở Hội thực hiện tốt phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, tổ chức rà soát, hỗ trợ giúp đỡ 243 hộ hội viên nghèo (cơ sở Hội: 63, chi hội: 180), 217 hộ cận nghèo (cơ sở 51, chi hội 166) bằng nhiều hình thức như hỗ trợ cây, con giống, tiền mặt, về tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ngày công lao động, xây dựng chuồng trại, hỗ trợ hướng dẫn vay vốn, cụ thể: trao 330 con gà, vịt, 10kg giống ngô, phân bón, 210 giống lá giang, 419 ngày công sửa nhà, vận chuyển gạch, lớp mái nhà, đổ nền nhà… ; vận động hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm tại Chi hội. Trong năm vận động được 899.230.000 đồng được luân chuyển cho 280 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, chăn nuôi; phối hợp với ngân hàng NN&PTNT quản lý 113 tổ liên kết cho 2.834 thành viên vay với tổng dư nợ là 272.105 triệu đồng; phối hợp với ngân hàng chính sách quản lý 133 tổ liên kết cho 4.959 thành viên vay với tổng dư nợ là 211.756 triệu đồng.

Giảm tỷ lệ hộ hội viên phụ nữ nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao đời sống, tăng thu nhập bình quân theo tiêu chí số 10 của bộ chuẩn tiêu chí NTM. Các cấp hội đã tiến hành khảo sát số hộ nghèo và hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân gây đói nghèo, từ đó phân công chi hội giúp đỡ hội viên thoát nghèo. Các chi hội đã duy trì quản lý có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng tốt các nguồn vốn ủy thác thông qua tổ chức Hội.

Bà Lê Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Thời gian qua, hội phụ nữ huyện đã tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện xây dựng NTM gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh… Thời gian tới, Hội LHPN huyện Chiêm Hoá tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM gắn với các phong trào thi đua, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân”.

Những kết quả đạt được nổi bật trong việc phụ nữ tích cực xây dựng NTM tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tiến trình xây dựng huyện Chiêm Hoá ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trần Hồng Khuyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục