Hội nông dân xã Bạch Xa chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, nông dân. Hội Nông dân xã Bạch Xa đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình nông thôn mới, từ đó, tạo sự chuyển biến và đồng thuận trong hội viên, nông dân về thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn góp phần đưa xã Bạch Xa về đích nông thôn mới năm 2022.

Để phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, Hội Nông dân xã Bạch Xa xác định trước tiên phải định hướng, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từ đó, phát huy vai trò của chủ thể, đóng góp thực hiện các tiêu chí khác.

Hội Nông dân xã Bạch Xa giúp hội viên, nông dân nâng cao thu nhập

Theo Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết “ Hội đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục cho Hội viên và nhân dân có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện duy trì hoạt động vay vốn ủy thác qua tổ chức Hội, tạo điều kiện cho Hội viên nông dân vay vốn sản xuất, phát triển kinh tế, đến nay Hội Nông dân xã quản lý 03 tổ tiết kiệm với 129 thành viên tổng dư nợ trên 5,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội tăng cường các hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất lớn; định hướng từ sản xuất hộ sang sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng liên kết từ sản xuất chú trọng năng suất chuyển hướng sang chú trọng giá trị gia tăng; xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khích lệ hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu. Xây dựng 01 mô hình chăn nuôi Bò sinh sản tại thôn Cầu Cao II có 6 thành viên với thu nhập thu nhập ổn định hằng năm.

Phát huy vai trò của Hội Nông dân xã Bạch Xa trong xây dựng nông thôn mới

Khi thu nhập của người dân được nâng lên, Hội Nông dân xã Bạch Xa tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về giao thông, y tế, nhà ở dân cư, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Hội viên hội nông dân tham gia các hoạt động phân loại rác thải tại nguồn

Trong đó Hội nông dân xã đã tham gia phối hợp trồng hoa trên 3.500m tuyến đường hoa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa 10/10 thôn bản, hỗ trợ xóa nhà tạm tại các chi hội. Hội nông dân xã hỗ trợ đổ sân bê tông nhà văn hoá thôn Cầu Cao I trị giá 2.000.000 đồng, hỗ trợ xây dựng 03 lò đốt rác thải tại thôn Nà Quan với số tiền là 500.000 đồng.

Phối hợp tuyên truyền xây dựng 42 bể chứa bao bì bảo vệ thực vật 10/10 thôn. Thành lập mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình và đào hố rác hữu cơ tại thôn Nà Quan, vận động được 20 thành viên tham gia. Hội Nông dân xã hỗ trợ mua xô phân loại rác thải 400.000 đồng. 

Vận động và giúp đỡ 100 ngày công cho gia đình hội viên Triệu Văn Hiền thôn Nà Quan giúp đỡ hộ thoát nghèo năm 2022. Phối hợp UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội khác của xã tổ chức ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn: vận động 48 buổi bằng 1.440 lượt hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng thôn hướng dẫn trên 630 hội viên và nhân dân cài đặt sổ khám chữa bệnh điện tử trên ứng dụng VSSID.

Hội nông dân xã Bạch Xa tham gia xây dựng công trình nhà vệ sinh

Trong thời gian tới song song với công tác tuyên truyền, hàng năm Hội Nông xã tiếp tục phát động phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Nhằm tạo nên khí thế thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm giảm nghèo, tăng hộ khá, giàu. Từ phong trào này, nông dân sẽ có bước chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất, theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, đem lại giá trị kinh tế cao và thu nhập ổn định.

Đồng thời cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, Hội Nông dân xã đã và đang phát huy tốt vai trò nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho các hội viên, góp phần tích cực trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần đưa xã Bạch Xa về đích đúng lộ trình./.

Lê Tuấn Nghĩa/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục