Nhà nước và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới tại huyện Chiêm Hoá

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong những năm qua huyện Chiêm Hoá đã xây dựng thành công nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phát huy tinh thần, sức mạnh của nhân dân trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy đến nay, huyện Chiêm Hoá có 12/23 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu xây dựng huyện Chiêm Hoá sớm đạt chuẩn NTM.

Thực tiễn các địa phương trên địa bàn huyện Chiêm Hoá thời gian qua cho thấy, phát huy dân chủ của người dân có vai trò quyết định trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững. Tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước dần bị loại bỏ, phát huy triệt để phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” là giải pháp hàng đầu của huyện đạt chuẩn xã NTM trong nhiều năm qua của địa phương cũng như xây dựng NTM nâng cao hiện nay. Tại các buổi họp bàn trước nhân dân, cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể xã đều công khai để người dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng, từ khâu chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến, kinh nghiệm hay về xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi sinh hoạt, các buổi họp và hội nghị.

Kết quả đến nay, Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao đã thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện với trên 350 tin bài, phóng sự, trong đó chuyên mục Nông thôn mới đăng tải trên 53 tin bài, 156 ảnh phản ánh rõ nét về công tác xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện; Trên hệ thống truyền thanh của huyện và cơ sở: Phát 65 tin bài, phóng sự, 130 lượt tuyên truyền; Trên fanpage Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao: Đăng tải trên 65 bài, phóng sự, 180 ảnh, thu hút 1.950 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang xây dựng trên 30 tin bài, phóng sự phản ảnh không khí thi đua, hoàn thành chương trình MTQG xây dựng NTM tại các xã, thị trấn, gương người tốt, việc tốt trong xây dựng NTM ở cơ sở, giảm nghèo bền vững,...

Ông Đỗ Văn Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chiêm Hoá cho biết: “Mục đích cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống của nhân dân, do nhà nước và nhân dân cùng chung sức, chung tay thực hiện. Vì vậy, mỗi gia đình, thôn xóm, đều được vận động, khuyến khích tham gia thực hiện nhiệm vụ chung tùy theo khả năng, điều kiện của mình. Từ việc đơn giản như thay đổi nền nếp sinh hoạt, lao động, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia các phong trào thể thao, văn hóa, văn nghệ, cho đến những đóng góp như hiến đất, góp ngày công lao động, góp vật liệu làm đường giao thông nông thôn.., không ai đứng ngoài cuộc cả”.

Đoàn Thanh niên tham gia hoạt động thu gom rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Chiêm Hoá (ảnh nguồn internet)

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị - xã hội đã rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ về chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng đã đề ra để giữ vững và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Người dân nhận thức đầy đủ, rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, vai trò chủ thể, đồng thời là người hưởng thụ trong xây dựng NTM. Từ đó, tích cực đóng góp ngày công lao động, vật chất, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa thôn, các công trình khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tình làng, nghĩa xóm trong thôn, xóm ngày càng được vun đắp.

Điển hình ở xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá. Vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng nông thôn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động cụ thể: Hết năm 2022, Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã tham gia các hoạt động như vệ sinh, phát dọn trên 2.400m đường thôn, trồng cây xanh khuôn viên 02 nhà văn hóa thôn, phối hợp thực hiện làm mới 290m đường nội đồng, đường bê tông nông thôn; trồng 500 cây xanh tại thôn Rõm; trồng 200 cây sim thái tại thôn Cao Bình và 40 cây hoa râm bụt kép tại khu tái định cư Đon Dần với chiều dài 400m; Vận động trên toàn xã biết phân loại rác là 981 hộ gia đình và thu gom rác, đóng được hơn 3.298 viên gạch sinh thái; xây dựng 02 bồn hoa và 03 băng ghế tại khuôn viên nhà văn hóa thôn Ngầu 1. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, kêu gọi người dân xây dựng được các quy ước, hương ước. Nội dung hương ước, quy ước hướng mọi người dân trong cộng đồng nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực lao động, sản xuất, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn hoá; đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn xã hội, hủ tục, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, chung sức xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay tại địa bàn khu dân cư, thôn, xóm.

Đến nay, bộ mặt nông thôn ở các xã trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội đã được đầu tư cơ bản khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng và có bước phát triển. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được triển khai và bước đầu được nhân rộng. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới bằng các hình thức cụ thể như: Đóng góp quỹ đất, hoa màu, vật kiến trúc; đầu tư nâng cấp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của gia đình; đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập; hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường, bảo vệ an ninh trật tự. Nhờ đó, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ngày càng giảm. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn; an ninh trật tự địa bàn nông thôn được đảm bảo; vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình ngày càng được tăng cường./.

Lê Thành Trung/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục