Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Trong thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt gắn với các hoạt động công tác hội, Hội CCB tỉnh đã nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tới cán bộ, hội viên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên CCB phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Để triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội khác các cấp để tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động về xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên cựu chiến binh ủng hộ kinh phí để xoá nhà tạm dột nát và xây dựng 03 công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, ngõ xóm và phát triển sản xuất. Đặc biệt là vận động hội viên cựu chiến binh thực hiện tốt 03 công việc cụ thể của Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra trong thực hiện xây dựng nông thôn mới là “hiến kế, hiến đất, hiến công; chỉnh trang khuôn viên tường rào; cải tạo vườn tạp gia đình”.

Việc hỗ trợ hội viên và nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đã được các cấp hội tập trung thực hiện. Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát huy hiệu quả tốt trong thời gian qua, năm 2023 đã góp phần giảm 764 hộ hội viên cựu chiến binh nghèo và 355 hộ hội viên cựu chiến binh cận nghèo trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, qua việc thực hiện tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội hiện Hội Cựu chiến binh tỉnh đang quản lý 540 Tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 906 tỷ đồng cho trên 18.000 hộ hội viên vay vốn. Ngoài ra, các hội viên còn được vay vốn hỗ trợ từ quỹ giải quyết việc làm, quỹ tự lập để để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Nhiều hội viên CCB trên địa bàn tỉnh lựa chọn cây bưởi để phát triển kinh tế (Ảnh: Sưu tầm)

Công tác tập huấn, nâng cao kiến thức cũng được các cấp hội trong tỉnh chú trọng để nâng cao kiến thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong năm 2023, đã có trên 6.000 lượt người được tập huấn về khuyến nông, trên 600 người được tập huấn về xây dựng nông thôn mới; ngoài ra, hội viên còn được tập huấn về công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức về vay vốn, …

Với tinh thần của “Người lính Cụ Hồ”, mỗi hội viên cựu chiến binh tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, các phong trào thi đua của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, đã phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội khác thực hiện 49,5km đường bê tông nông thôn; sửa chữa 05 cầu trên đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét 75km kênh mương, rãnh thoát nước; tự nguyện hiến 7.992m2 đất để làm đường và các công trình phúc lợi, đóng góp gần 6.000 ngày công lao động để chỉnh trang ngõ, xóm, thu gom rác thải, cải tạo cảnh quan môi trường, …

Với những đóng góp thiết thực, việc làm ý nghĩa, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã và đang tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống hội viên, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của cựu chiến binh, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân./.

La Thị Duyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục