Sơn Dương phấn đấu thêm 5 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới nâng cao và thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh năm 2023

Chiều ngày 3 - 4, các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Giang Tuấn Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì chương trình làm việc với Đảng ủy xã Phú Lương, Kháng Nhật, Văn Phú, Tam Đa, Ninh Lai, Hồng Lạc, Phúc Ứng và thị trấn Sơn Dương. Đây là các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị văn minh năm 2023. Dự chương trình làm việc có các Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng các phòng, ban, ngành của huyện.

Đại biểu dự chương trình làm việc.

Huyện Sơn Dương đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 43,3% tổng số xã; 17 xã đạt từ 11-15 tiêu chí nông thôn mới, đạt 56,67%. Số tiêu chí bình quân đạt 15,3% tiêu chí/xã. Năm 2023, huyện Sơn Dương phấn đấu có thêm 5 xã đạt nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy chủ trì phần thảo luận.

Đại biểu tham gia thảo luận.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận chương trình làm việc.

Phát biểu kết luận chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Huyền đề nghị, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp thu những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm tại chương trình làm việc. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là bộ tiêu chí về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Tập trung rà soát đánh giá chính xác, chi tiết, đầy đủ, khách quan các nội dung, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng thị trấn Sơn Dương đạt tiêu chí đô thị văn minh năm 2023. UBND huyện khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt, chủ động trong điều hành và thường xuyên đôn đốc các nội dung công việc bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Đối với các tiêu chí mềm có sự tham gia vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân cần triển khai thực hiện ngay; đối với các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng cần xác định địa điểm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có vốn thực hiện. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bài, ảnh: Thanh Nguyên/sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục