Lưỡng Vượng bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Xã Lưỡng Vượng (thành phố Tuyên Quang) có vị trí khá thuận lợi để phát triển kinh tế. Xã nằm gần trung tâm thành phố, dọc theo tuyến Quốc lộ 2 và có nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Nhờ ưu thế này mà xã đã phá kỷ lục trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí số 10 với mức thu nhập bình quân 27,3 triệu đồng/người/năm.

Xây dựng nông thôn mới ở Nhữ Hán

TQĐT - Về xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, đâu đâu cũng thấy đường xá phong quang sạch đẹp. Ở 3 thôn (An Thịnh, Nhữ Hán và Đồng Rôm), hệ thống kênh mương ...

Đòn bẩy xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng ...

Khuôn Hà nỗ lực xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Đến nay xã Khuôn Hà (Lâm Bình) đã hoàn thành 10/19 tiêu chí Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xã phấn đấu đến hết năm ...

Bừng sáng bức tranh nông thôn

TQĐT - Sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự nỗ lực vượt lên khó khăn của các địa phương và hơn cả là sự chung tay vào cuộc của người dân - những chủ ...