UBND huyện Nam Trực làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nam Hoa về tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024

Sáng ngày 10/7/2024, UBND huyện Nam Trực đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Nam Hoa về tiến độ xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024. Đồng chí Vũ Tiến Duật - HUV, PCT UBND huyện dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện; lãnh đạo Phòng NN & PTNT huyện; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Nam Hoa đã báo cáo về kết quả rà soát và tiến độ triển khai các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 trên địa bàn xã. Theo báo cáo, đến nay, vê tiêu chí giao thông xã thực hiện xong hạng mục công trình kè mở rộng đường trục Trí An – Hưng Đễ với tổng kinh phí khoảng 700 triệu đồng. Đã khởi công thực hiện cải tạo, nâng cấp đường liên thôn Trí An - Hưng Đễ dài 1,1 km với kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Chuẩn bị triển khai thi công các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc tại các tuyến đường chính với kinh phí khoảng 50 triệu đồng, từ nguồn ngân sách xã.Tiêu chí về giáo dục: Trường tiểu học: Dự kiến xây mới 12 phòng học 3 tầng với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất khu tái định cư, khu dân cư tập trung. Hiện nay đang hoàn thiện thiết kế, dự toán công trình để tổ chức thi công. Thực hiện tân trang, vôi ve các nhà trường và đảm bảo các tiêu chí xanh sạch đẹp an toàn.Về Y tế: Cơ sở vật chất trạm y tế đã hoàn chỉnh và đảm bảo, các tiêu chí về y tế đang được triển khai thực hiện. Tính đến ngày 27/6/2024, tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt 82,97%, còn thiếu 860 thẻ mới đủ đạt 96%. UBND xã đã phối hợp cùng các cơ sở thôn xóm thực hiện rà soát đến nay số người chưa tham gia BHYT tại các thôn xóm là 546 người và số người hết hạn chưa tái tục là 83 người. Về Văn hóa và Thông tin truyền thông: Thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá trung tâm xã với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Thực hiện nâng cấp sân thể thao trung tâm xã với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Lắp đặt bảng tin điện tử công cộng nhằm thông tin các sự kiện chính trị, các thông tin phục vụ công tác chỉ đao, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của xã một cách trực quan và sinh động nhất với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Xây dựng mô hình đài truyền thanh thông minh với kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Trang bị máy móc, thiết bị cho phòng 1 cửa tiếp dân. Cải tạo, tân trang khu vực trụ sở UBND xã. Về Môi trường: Thực hiện cải tạo, sửa chữa khu xử lý rác thải: xây lại buồng đốt rác, thay thế bom đốt, dây chuyền và phụ trợ; mở rộng mái che lò đốt, đổ bê tông khu vực phơi rác để đốt với kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Chỉ đạo các thôn xóm vận động nhân dân thực hiện việc tốt phân loại rác thải tại nguồn và thực hiện vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh hàng tháng. Về An ninh: Lắp đặt khoảng 15 camera an ninh tại các khu vực giao thông trục chính.Về hồ sơ các tiêu chí: Căn cứ các hướng dẫn của tỉnh và tổ công tác của huyện, UBND xã đã yêu cầu các đồng chí phụ trách hồ sơ liên hệ cấp trên phụ trách để hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí trong tháng 12/2024, tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xây dựng NTM trong tháng 1/2025 và dự kiến tháng 2/2025 mời đoàn công tác của tỉnh về xã thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Nam Hoa cũng như các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ công tác xây dựng NTM xã Nam Hoa đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo xã và các đồng chí trong Ban chỉ đạo, tổ công tác xây dựng NTM xã Nam Hoa, đồng chí Vũ Tiến Duật - HUV, PCT UBND huyện và các đồng chí đại diện phòng chuyên môn của huyện cũng chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc mà xã Nam Hoa đang gặp trong quá trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung vào các tiêu chí mà địa phương chưa đạt, từ đó đưa ra các giải pháp và hướng dẫn địa phương thực hiện để xã hoàn thành các nội dung công việc theo yêu cầu đề ra.

Đồng chí Vũ Tiến Duật - PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Tiến Duật – HUV, PCT UBND huyện ghi nhận những những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Nam Hoa. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đồng chí phụ trách từng tiêu chí của xã chủ động liên hệ với các đồng chí trong tổ công tác của Ban chỉ đạo huyện rà soát lại từng tiêu chí và có kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện. Các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân  tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là qua các trang mạng xã hội, vận động các nguồn lực đóng góp, ủng hộ xây dựng phong trào. Lập và hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai thi công các công trình ngoài thực địa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình xong trước ngày 31/12/2024. Lập và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xong trong tháng 12/2024. Chỉ đạo các Ban ngành đoàn thể và các cơ sở thôn xóm vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn và đảm bảo vệ sinh môi trường đường dong ngõ và khu dân cư. Chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn: Ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí từ đấu giá khu tái định cư, khu dân cư tập trung xã Nam Hoa, đóng góp của nhân dân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân mua thẻ BHYT, đảm bảo chỉ tiêu. Phòng NN và PTNT huyện là cơ quan thường trực giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ phụ trách xã rà soát, theo dõi, tập hợp tiến độ từng tiêu chí, báo cáo những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo để có giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, cần phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn xã trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Hiền/namtruc.namdinh.gov.vn

Tin cùng chuyên mục