Nông dân Đồng Nai góp 500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Đồng Nai đang được xem là một trong những địa phương thực hiện tốt nhất Chương trình xây dựng NTM trong cả nước. Theo Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Huỳnh Thành Vinh, hiện tỉnh đã có 129/133 xã đạt chuẩn NTM, 15 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tỉnh có 8/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Trong thời gian còn lại của năm 2018, tỉnh sẽ có 3 xã hoàn thành xây dựng NTM, đồng thời đề nghị Chính phủ công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành chương trình NTM.

Một tuyến đường mẫu tại huyện NTM Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: T.B.S

Hội ND tỉnh Đồng Nai cho biết, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ban Thường vụ đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Hội về xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh vào thực tiễn hoạt động Hội. Cùng với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội về công cuộc xây dựng NTM, các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, như: Đóng góp trên 500 tỷ đồng, hiến đất và đóng góp hàng chục triệu ngày công lao động để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà văn hóa…
 

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức, huy động các nguồn lực xây dựng được 254 mô hình về bảo vệ môi trường nông thôn góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ở nông thôn. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, nông dân hưởng ứng ngày Vệ sinh yêu nước…
 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, các cấp Hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động hội viên nông dân đăng ký danh hiệu gia đình nông dân văn hoá; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng ấp/khu phố, xã/phường văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động khuyến học, khuyến tài ở nông thôn…
 

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai Hoàng Thị Bích Hằng, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Đồng Nai có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân, nhưng với truyền thống cần cù, đoàn kết vượt khó, với ý chí tự lực, tự cường, sự thông minh, sáng tạo, hội viên và nông dân tỉnh nhà đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Theo danviet.vn

Tin cùng chuyên mục