Nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới

- Là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường, giúp các xã “về đích” NTM đúng lộ trình.
Người dân xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) dọn vệ sinh môi trường.

Hiện, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến hết năm 2020 có thêm 7 xã hoàn thành. Để thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, Sở TN&MT đã tổ chức nhiều hội nghị, đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương hướng dẫn thực hiện tiêu chí về môi trường; trong đó tập trung hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Các cấp, các ngành chú trọng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường giám sát và thông tin về chất lượng môi trường, đảm bảo phát triển KT – XH gắn với bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Các địa phương tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học và ngày Môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; ngày Nước thế giới. Các xã tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến môi trường; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ và hệ thống thoát nước; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; bảo vệ nguồn nước.

Đến nay, toàn tỉnh có tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 74,2%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn đạt 86%; trên 50 xã có tổ thu gom rác thải tại trung tâm. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động chỉnh trang, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã, đăng ký tiếp nhận quản lý các tuyến đường và các khu vực công cộng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng văn minh hiện đại, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường;  các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về bảo vệ môi trường để nhân rộng; tăng cường nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng cơ bản về bảo vệ môi trường như:  Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải cụm dân cư, hạ tầng bảo vệ môi trường cho các làng nghề, cụm công nghiệp, công trình xử lý chất thải rắn tập trung, xử lý nước thải y tế… Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng KHKT và công nghệ trong xử lý chất thải, bảo vệ môi trường nông thôn; phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bài, ảnh: An Giang/ Báo Hà Giang

Tin cùng chuyên mục