Đăk Nông: Đạt nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương đã tổ chức thẩm định đề nghị xét công nhận thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.... Giai đoạn vừa qua, xây dựng NTM được tỉnh Đắk Nông quan tâm, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sau 10 năm chung sức xây dựng NTM, tỉnh Đắk Nông đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. So với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Đắk Nông tăng gần 3 lần; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hiện còn hơn 14%, giảm gần 50% so với cách đây 10 năm. Tỉnh có 42 trong tổng số 61 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; 36 trong tổng số 61 xã đạt tiêu chí về số hộ nghèo… Hiện toàn tỉnh có 22 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến hết năm 2020, Đắk Nông có 25 xã đạt chuẩn NTM.

Nhiều địa phương tại Đắk Nông đã có được những kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM thời gian qua. Như tại TP. Gia Nghĩa, có 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM là xã Đắk Nia, Quảng Thành và Đắk R'moan, trong đó xã Đắk Nia được công nhận năm 2018, xã Quảng Thành và Đắk R'moan được công nhận năm 2019. Các xã đạt chuẩn NTM được đầu tư xây dựng về thủy lợi, giao thông, hệ thống điện, trường học, y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch… đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân của người dân thành phố nói chung và của 3 xã nói riêng tăng qua các năm, trong đó năm 2019 đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2011... Qua kết quả đánh giá của thành phố và kết quả thẩm tra của tỉnh đều đánh giá TP. Gia Nghĩa không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Do đó, TP. Gia Nghĩa đã đủ điều kiện đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, công nhận TP. Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.


Xây dựng NTM giúp nhiều địa phương tại Đắk Nông phát triển hạ tầng

Cùng với Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil cũng là địa phương có nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng NTM. Trong 10 năm qua, nhờ thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM nên huyện đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: tổng các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông thôn khoảng 8.817 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình: 125 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án: 650 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp: 48 tỷ đồng, vốn tín dụng: 7.850 tỷ đồng và vốn huy động cộng đồng là 144 tỷ đồng. Theo đó, Đắk Mil đã đầu tư cứng hóa được 214,59km đường giao thông các loại; đầu tư nâng cấp 34 nhà sinh hoạt cộng đồng, 7 nhà văn hóa bon đồng bào dân tộc tại chỗ, 6 trung tâm văn hóa xã; đầu tư, nâng cấp gần 10 công trình thủy lợi và xây dựng mới 135 phòng học, 11 nhà hiệu bộ, 10 nhà đa chức năng, 29 công trình nước sạch, 20 nhà vệ sinh; sửa chữa, nâng cấp 180 phòng học; sân trường, tường rào bao quanh.

Ngoài ra, bằng nguồn vốn xã hội hoá, huyện đã xây dựng 2 chợ nông thôn với số kinh phí 14 tỷ đồng (chợ Đăk Sắk và chợ Đức Minh). Qua đó, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo, bộ mặt nông thôn, bước đầu cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân....

Có thể nói, giai đoạn 2011-2020, Đắk Nông đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, đối với mục tiêu xây dựng NTM nâng cao ở giai đoạn 2021-2025, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đang chờ đợi các cấp, ngành và người dân… Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông, nhiều xã mới đạt NTM ở mức cơ bản so với quy định của bộ tiêu chí chung. Do đó, xây dựng NTM chưa thực sự bền vững và chưa có điểm nhấn, điểm nổi bật so với các tỉnh, thành phố khác. Thậm chí, nhiều xã đạt NTM nhưng dễ biến động, bị rớt tiêu chí...

Để đạt được các mục tiêu chung mang tính bền vững, các địa phương, các ngành cần tập trung giải quyết một số tiêu chí liên quan đến đời sống, kinh tế của người dân. Như vấn đề bảo đảm điện sinh hoạt, sản xuất, phòng chống hạn hán cây trồng mùa khô, huy động sức dân vừa phải. Qua đó, tăng thêm sự hài lòng của nhân dân về NTM để bà con chủ động tham gia thực hiện...

Bài, ảnh: Linh Nhi/congthuong.vn

Tin cùng chuyên mục