Sơn Dương kiên cố hóa kênh mương được 23 km năm 2021

Đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được trên 23km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt gần 65,7% kế hoạch năm 2021.

Nhân dân xã Tân Trào lắp đặt cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn.

Việc kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn trên địa bàn huyện đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, cũng như các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

 

Bài, ảnh: PV/sonduong.gov.vn

Tin cùng chuyên mục