MTTQ huyện Hàm Yên giám sát xây dựng nông thôn mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên luôn tích cực, chủ động, có nhiều cách làm hiệu quả trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với công tác tuyên truyền vận động, MTTQ các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả việc giám sát bằng nhiều hình thức khác nhau như giám sát trực tiếp, giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Theo chân các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban MTTQ xã Đức Ninh giám sát trực tiếp tuyến đường bê tông nội đồng thôn Gạo Đình. Đồng chí Hà Quang Hải, Chủ tịch MTTQ xã Đức Ninh chia sẻ, đây là công trình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ-HĐND ngày 20-11-2020 của HĐND tỉnh Tuyên Quang, công trình có tổng chiều dài hơn 2.000 m. Qua giám sát thực tế cho thấy tuyến đường bê tông hoàn thành được thiết kế đúng kỹ thuật, đảm bảo mặt đường rộng 3 m, dày 16 cm. Công trình được thực hiện từ tháng 6-2021, mỗi giai đoạn từ giải phóng mặt bằng, mua, vận chuyển nguyên vật liệu, ngày công đều được Ban giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban MTTQ huyện giám sát sát sao hiệu quả.

Đồng chí Ma Thị Như Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết, với chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, công tác giám sát cộng đồng luôn được chú trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên. Trong nhiều năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn thực hiện công tác giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ của 18  xã, thị trấn đã tổ chức giám sát trực tiếp được trên 80 cuộc tại các đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố về nội dung của từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện thu chi, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ…

Các thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng của Ủy ban MTTQ xã Đức Ninh giám sát trực tiếp tuyến đường bê tông nội đồng thôn Gạo Đình.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng chỉ đạo mỗi Ban thanh tra nhân dân của xã, thị trấn lựa chọn giám sát ít nhất 4 nội dung chuyên đề trong 1 năm trong đó có ít nhất 2 chuyên đề giám sát về các nội dung có liên quan đến thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn cũng tập trung lựa chọn một công trình để thực hiện giám sát.

Huyện Hàm Yên hiện có 18 Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với gần 120 thành viên. Hàng năm, Ban thanh tra nhân dân các xã đã tổ chức giám sát và xác minh trên 30 việc, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức trên 30 cuộc kiểm tra, giám sát. Các cuộc giám sát đều tập trung vào làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, các công trình an sinh xã hội, các chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn có sự đóng góp của nhân dân… Qua giám sát đã phát hiện các sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, kiến nghị với chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Xã Minh Dân được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2020, vì vậy trên địa bàn có nhiều công trình, dự án được xây dựng, liên quan đến giải phóng mặt bằng nên hoạt động giám sát của 2 ban đã phát huy hiệu quả. Ông Trần Thanh Đồng, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã cho biết: “Ban thanh tra nhân dân xã có 9 thành viên và cũng là thành viên của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Các ban đều xây dựng quy chế hoạt động, có sơ kết, tổng kết để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị phản ánh của nhân dân. Qua các cuộc giám sát, các ban đã kịp thời phát hiện những sai phạm, thiếu sót để báo cáo, kiến nghị lên các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục”.

Từ khi Phù Lưu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã giám sát 3 công trình thủy lợi và 10 tuyến đường giao thông. Sau khi thực hiện việc giám sát, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã đã đề xuất, kiến nghị trực tiếp với nhà thầu bổ sung thiết kế về chiều dài, khối lượng, giá trị công trình thủy lợi; mở rộng diện tích các ki ốt chợ; làm đường giao thông nông thôn đúng theo thiết kế đã được phê duyệt và theo đặc điểm của từng tuyến đường; bổ sung một số hạng mục trong xây dựng nhà văn hóa và giám sát việc hỗ trợ vốn cho hộ nghèo… Anh Lộc Thanh Tuyên Trưởng Ban thanh tra nhân dân, |Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã cho biết: “Thông qua việc giám sát, những công trình sau thời gian thi công, đưa vào sử dụng bảo đảm chất lượng, không làm thất thoát tài sản, tiền bạc của Nhà nước, của người dân”.

Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới được MTTQ các cấp thực hiện công khai, dân chủ; lộ trình thời gian cụ thể, rõ ràng. Vừa qua, MTTQ huyện Hàm Yên triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Phù Lưu và Minh Dân. Kết quả, trên 95% người dân thể hiện sự hài lòng về những kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó có 99,8% người dân đánh giá sự hài lòng về công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, các đoàn thể về xây dựng nông thôn mới. Đây là cơ sở quan trọng cho MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát phản biện tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Có thể khẳng định, việc thực hiện giám sát tham gia xây dựng nông thôn mới đã được Ủy ban MTTQ các cấp huyện Hàm Yên tích cực triển khai và bước đầu đem lại những chuyển biến nhất định. Thời gian tới, MTTQ từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này, để góp phần hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Giang Lam/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục