Khẳng định vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới

Hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Toàn tỉnh hiện có 998 tổ hợp tác và HTX, trong đó có 452 HTX với 32.318 thành viên, tổng số vốn điều lệ trên 1.330 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2017 - 2020, kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX đã góp phần vào tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đồng thời đã tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động trong tỉnh. Nhiều HTX đã mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thêm các dịch vụ mới gắn với chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Tiêu biểu như HTX Chè 168, HTX Chè Làng Bát, xã Tân Thành (Hàm Yên); HTX Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp Sử Anh, phường Mỹ Lâm (TP Tuyên Quang); HTX Chè Shan tuyết Hồng Thái (Na Hang); HTX Sản xuất rau quả an toàn Đức Ninh (Hàm Yên), HTX Dịch vụ nông nghiệp Ỷ La (TP Tuyên Quang)...

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Tuyên Quang - Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các HTX đã củng cố bộ máy, xây dựng phương án sản xuất, đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong hoạt động, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương.

Thành viên Hợp tác xã rau quả an toàn Đức Ninh (Hàm Yên) trồng thanh long theo hướng an toàn cung cấp ra thị trường.

Không ngừng nỗ lực, sau hơn 3 năm thành lập, đến nay, HTX sản xuất rau quả Đức Ninh (Hàm Yên) đã dần lớn mạnh. Khi mới thành lập, HTX có 7 thành viên song đến nay HTX đã phát triển lên 15 thành viên. Ông Nguyễn Việt Phong, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, với 21 ha cây ăn quả, bao gồm: Thanh long, cam, bười, ổi, chanh tứ thì...Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm HTX đã thực hiện sản xuất theo hướng VietGap đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện tại sản phẩm của rau quả của HTX đang được cung ứng vào các chợ truyền thống, cửa hàng thực phẩm sạch trong và ngoài tỉnh. Phát triển trồng cây ăn quả, các thành viên của HTX đã có việc làm, tăng thu nhập, bình quân thu nhập hàng năm của các hộ thành viên đạt từ 300-450 triệu đồng/năm.

Hợp tác xã chăn nuôi trâu, bò xã Thái Sơn (Hàm Yên) tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Cũng như HTX rau quả Đức Ninh (Hàm Yên), các thành viên HTX nuôi trồng thủy sản Yên Nguyên (Chiêm Hóa) cũng đang làm giàu từ chăn nuôi cá lồng đặc sản. Ông Nguyễn Văn Thiết, Giám đốc HTX cho biết, hiện nay HTX có 9 thành viên với 30 lồng nuôi cá, với các loại cá chủ yếu là chiên, bỗng và trắm cỏ. Ông Thiết cho biết, chăn nuôi cá không những khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các thành viên và các hộ dân.

Xây dựng các mô hình kinh tế HTX đã và đang tạo động lực cho quá trình xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở mỗi miền quê ngày càng phát triển./.     

 

Đỗ Đắc Huy/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục