Agribank Tuyên Quang đáp ứng nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1555/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank nhanh chóng triển khai và thực hiện chính sách cho vay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Với 1,5 tỷ đồng vốn vay lãi suất ưu đãi từ Agribank Tuyên Quang, Hợp tác xã dịch vụ, sản xuất nông nghiệp Phương Đình, xã Tân Tiến (Yên Sơn) có thêm lực để mở rộng quy mô sản xuất. Chị Vương Dự Đình, Giám đốc Hợp tác xã phấn khởi cho biết, vay được nguồn vốn ưu đãi hợp tác xã sẽ hiện thực hóa kế hoạch mở rộng chuồng trại, tăng quy mô đàn lợn, đàn gia cầm lên gấp 5-6 lần. Dự tính quy mô đàn lợn sẽ khoảng từ 500-700 con/lứa; đàn gà khoảng 2.000-3.000 con/lứa. Ngoài ra hợp tác xã sẽ phát triển thêm ngành nghề du lịch sinh thái, đón khách tham quan vườn rừng, sử dụng sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã.

Ông Nguyễn Văn Cường, thôn Cây Xi, xã Cấp Tiến (Sơn Dương) cũng đang làm giàu nhờ sự tiếp sức từ nguồn vốn của Agribank Tuyên Quang. Theo ông Cường, gia đình có trang trại lợn với quy mô trên 1.000 con/lứa, những năm 2017-2018 giá lợn sụt giảm sâu khiến chăn nuôi thua lỗ. Trong lúc khó khăn, Agribank tạo điều kiện cho gia đình tiếp cận nguồn vốn phục hồi sản xuất. Từ năm 2019 đến nay, giá lợn giữ vững, chăn nuôi thuận lợi, gia đình đã hoàn trả được vốn cho ngân hàng và làm ăn có lãi. Ông Cường phấn khởi cho biết, hiện gia đình đã mở thêm được 1 trang trại, nâng quy mô đàn từ 1.000-1.500 con/lứa.

Cán bộ Agribank Tuyên Quang thẩm định dự vay vốn án nuôi trồng thủy sản tại xã Hòa An (Chiêm Hóa)

Ông Trần Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến thông tin, hiện dư nợ của Agribank trong dân đầu tư phát triển kinh tế đạt trên 40 tỷ đồng. Đây là tổ chức tín dụng có số dư nợ lớn nhất trên địa bàn xã. Từ nguồn vốn của Agribank đã tiếp thêm lực để các hộ, trang trại phục hồi, phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, giữ vững và tăng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài cho vay phát triển kinh tế, nguồn vốn của Agibank đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của xã.

Ông Lê Việt Hải, Trưởng phòng Dịch vụ-Maketing, Agribank Tuyên Quang khẳng định, đảm bảo nguồn vốn phát huy hiệu quả, Agribank đã tổ chức khảo sát tình hình kinh tế xã hội tại các địa phương. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá những thế mạnh, hạn chế của từng địa phương, nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, để có giải pháp mở rộng tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để phát triển kinh tế trên địa bàn. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban, ngành liên quan tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân chính sách tín dụng...Tính đến hết tháng 9, tổng dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt trên 3.400 tỷ đồng, với trên 24.600 khách hàng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, trong đó, tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nguồn vốn vay của Agribank tập trung chủ yếu vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, bám sát 19 tiêu chí tronh chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đánh giá của Agribank Tuyên Quang dư nợ cho vay nông thôn mới tăng trưởng tốt; nợ xấu ở mức thấp.

Với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân ở khu vực nông thôn. Những kết quả đã đạt trong việc đầu tư cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank là minh chứng rõ nét cho những đóng góp quan trọng của ngân hàng cho sự phát triển kinh tế địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương.

Ông Lê Việt Hải, Trưởng phòng Dịch vụ-Maketing, Agribank Tuyên Quang khẳng định, Agribank cam kết tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn. Đơn vị quan tâm đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và có nhiều đóng góp hơn nữa đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đỗ Đắc Huy/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục