Công ty Điện lực tỉnh: Chung sức xây dựng nông thôn mới

TQĐT - Ông Ma Văn Lộc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, thời gian qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc bằng mọi nguồn lực, nỗ lực xây dựng đạt tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới của các xã. Bên cạnh đó, đầu tư, nâng cấp, cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu tiêu chí điện ở các địa phương.

 Công nhân Điện lực Na Hang sửa chữa trạm biến áp thôn Khuổi Phầy, xã Hồng Thái.

Tính từ năm 2015 đến năm 2017, tổng nguồn vốn đầu tư cho lưới điện hạ áp nông thôn của tỉnh đạt trên 544 tỷ đồng. Điển hình là các dự án cấp điện thôn Phiêng Bung, Lũng Giang, xã Năng Khả (Na Hang); xây dựng đường dây 35 kV, trạm biến áp và đường dây 0,4 kV khu vực Cầu Cả, Làng Tạc, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa); chống quá tải, giảm tổn thất điện năng lưới điện khu vực các xã Đức Ninh, Thái Sơn (Hàm Yên); dự án phân phối hiệu quả năng lượng điện khu vực miền Bắc - Tiểu dự án cải tạo, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp tỉnh Tuyên Quang (KFW); lắp máy biến áp T2, trạm biến áp 110 kV Long Bình An.

Đến hết quý I-2017, toàn tỉnh, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn đạt 98,22%; hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện tại các xã được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo các quy định tiêu chuẩn của ngành điện. Đối với các xã đã đạt tiêu chí về điện,  ngành điện sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống điện và số hộ sử dụng điện để kịp thời đầu tư cải tạo, nâng cấp những khu vực có hệ thống điện bị hư hỏng hoặc xuống cấp, quá tải nhằm duy trì đạt chuẩn theo tiêu chí về điện trong bộ xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017 toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới gồm: Đại Phú, Hồng Lạc (Sơn Dương); Kim Phú, Trung Môn (Yên Sơn); Thái Hòa (Hàm Yên); Hòa Phú (Chiêm Hóa); Khuôn Hà (Lâm Bình). Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (Chiêm Hóa) cho biết, để hoàn thành tiêu chí về điện, xã đã phối hợp với Điện lực Chiêm Hóa lắp đặt 1 trạm biến áp tại thôn Gia Kè và đang tiến hành khảo sát thiết kế chuẩn bị lắp đặt thêm trạm biến áp tại thôn Lăng Lằm, thôn Đồng Bả, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 - 2017.

Theo Chủ tịch UBND xã Khuôn Hà (Lâm Bình) Chẩu Văn Toan, hiện nay ngành điện đang đầu tư xây 2 trạm biến áp tại 2 thôn Nà Ráo và Nà Thếm với tổng mức đầu tư trên 3 tỷ đồng. Xã phấn đấu trong năm 2017, có 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Ông Bàn Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái (Na Hang) chia sẻ, đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, tiêu chí về điện đã được hoàn thành trong năm 2013, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.                                  

Bài, ảnh: Nguyễn Việt

Tin cùng chuyên mục