Thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM).

Cán bộ Sở Tài chính hỗ trợ xã Bạch Xa (Hàm Yên) hoàn thiện tiêu chí đường giao thông nông thôn trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Trong đó, huyện Yên Sơn có 2 xã Đội Bình, Nhữ Khê; huyện Hàm Yên có 3 xã Bạch Xa, Yên Phú, Minh Khương; Sơn Dương có 2 xã Hào Phú và Thượng Ấm; huyện Chiêm Hoá có xã Hùng Mỹ. Đây là các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM mới, giai đoạn 2021-2025. Như vậy tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 62 xã được công nhân đạt chuẩn NTM.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTN tỉnh phối hợp với các huyện tiếp tục thẩm định đề nghị tỉnh công nhận 12 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2023.

Đoàn Thư/baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục