Sơn Dương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

- Xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là mục tiêu mới, không có trong kế hoạch, do vậy gặp không ít khó khăn. Trước yêu cầu đó, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2023 - 2025. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương.

Nhận diện khó khăn

Đến hết năm 2022, Sơn Dương có 13/30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 43,3%. Sau 11 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2022, đến nay, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tế còn không ít khó khăn.

Nguyên nhân những khó khăn là bởi bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều nội dung, tiêu chí khó hơn trong khi xuất phát điểm khi xây dựng nông thôn mới của huyện còn thấp; huyện có 7/30 xã đặc biệt khó khăn, kinh tế - xã hội của huyện còn nghèo, đời sống của đa số nhân dân còn thấp, nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu đồng bộ, các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; nguồn lực để thực hiện chương trình còn hạn chế; kinh nghiệm triển khai thực hiện xây dựng huyện NTM chưa nhiều; kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được chưa đồng đều giữa các xã trong huyện...

Trước những khó khăn đó, huyện vẫn đặt quyết tâm hoàn thành đạt chuẩn NTM giai đoạn 2023 - 2025 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Huyện đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, có kế hoạch bài bản để thực hiện từng tiêu chí bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo huyện Sơn Dương cùng người dân xã Tú Thịnh tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Quyết tâm cao nhất

Mới đây, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức đánh giá Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023 - 2025. Phát biểu tại các cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong huy động các nguồn lực, tạo sự động thuận trong nhân dân để thực hiện mục tiêu đã đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công 1 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách công tác xây dựng NTM huyện Sơn Dương để cùng huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Huyện Sơn Dương phải thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, lãnh đạo các phòng ban thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.

Đồng chí Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh và của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Huyện đã chủ động xây dựng đề án, kế hoạch, trong đó yêu cầu các phòng, ban liên quan, UBND các xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay, góp sức của người dân thực hiện các tiêu chí.

Huyện thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Đề án số 02”, lựa chọn các công việc cụ thể, lâu dài theo nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện; huy động, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình. Lãnh đạo huyện đã tham gia Đoàn công tác của tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Qua đó đã nắm bắt được những kinh nghiệm quý, cách làm hay để áp dụng vào thực tiễn của huyện.

Theo đề án, đến năm 2025, toàn huyện có thêm 17 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện lên 30/30 xã; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã kiểu mẫu. Đến thời điểm này, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã đã nắm bắt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, quyết tâm chung tay xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Bước vào xây dựng NTM, xã Kháng Nhật (Sơn Dương) gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tiêu chí thu nhập và giảm nghèo.

Chủ tịch UBND xã Kháng Nhật Trần Đình Hạnh nhấn mạnh, dẫu phía trước còn nhiều rào cản nhưng xã quyết tâm triển khai các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân như đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM trong năm 2023.

Đồng chí Hoàng Khánh Linh, Chủ tịch UBND xã Ninh Lai cho biết, năm 2023 xã Ninh Lai phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Theo bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, đến nay, xã mới đạt 14/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao theo kế hoạch, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, từ năm 2022 đến nay, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động lồng ghép xây dựng NTM nâng cao được trên 50 cuộc.

Qua đó, người dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức để thực hiện các tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng, hiến trên 800 m2 đất và đóng góp hàng trăm ngày công lao động để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Từ sự đầu tư của Nhà nước và sự chung sức của người dân, đến nay các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn xã đang được khẩn trương triển khai thực hiện, hết năm 2023 xã sẽ hoàn thành 5/19 tiêu chí còn lại.

Ông Bàng Văn Hải, thôn Hội Tân, xã Ninh Lai cho biết, sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, gia đình ông tích cực chung tay thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, gia đình đã hiến khoảng 140 m2 đất để làm đường giao thông liên xã. Ngoài ra, gia đình cũng đóng góp trên 1 triệu đồng, đóng góp công lao động để vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Với sự vào cuộc quyết liệt từ tỉnh, cùng những giải pháp, kế hoạch, lộ trình cụ thể của huyện, Sơn Dương sẽ cán đích NTM năm 2025, tạo diện mạo mới cho quê hương cách mạng, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Bài, ảnh: Lý Thu/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục