Hội Nông dân xã Vân Sơn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Người dân thôn An Mỹ tham gia xây dựng nhà văn hoá

Để hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới một cách đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã Vân Sơn đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Bà Hoàng Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Sơn cho biết: "Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các Chi hội nông dân thôn tổ chức tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; vai trò của nông dân trong thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới".

Đặc biệt, thời gian qua, Hội Nông dân xã Vân Sơn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân và nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động, cùng chính quyền xã xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình công cộng trên địa bàn. Đến cuối năm 2023, Hội đã trồng được tổng số 47 cây bằng lăng tím từ trường Mầm non đến trung tâm UBND xã, đồng thời tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, tham gia hiến đất san gạt 2,5km mặt bằng đường giao thông tại thôn An Mỹ, vận động hội viên và nhân dân hiến đất để xây dựng trường Mầm non, xây dựng phòng học trường THCS Vân Sơn nhất là công trình xây dựng nhà văn hoá thôn An Mỹ nhà nước và nhân dân cùng làm, mỗi hộ gia đình đóng góp 750.000 đồng. Tổng kinh phí hội viên đóng góp là 103.500.000 đồng.

Điểm nổi bật của Hội Nông dân xã Vân Sơn là việc tham gia có hiệu quả thực hiện phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống. Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân xã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân. Hội đã phối hợp với trung tâm dạy nghề tổ chức 02 lớp dạy nghề  trồng trọt cho cac đối tượng là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo, tổng số có 67 học viên tham gia; ngoài ra Hội còn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp, ngân hàng chính sách Thực hiện chương trình vay vốn phát triển sản xuất với tổng số hộ được vay vốn là 163 hộ với tổng số tiền là 16.427 triệu đồng.

Những đóng góp của Hội Nông dân xã Vân Sơn đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện… Hiện nay, xã Vân Sơn đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới (theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025), với sự chung tay thực hiện của Hội Nông dân xã Vân Sơn, hy vọng xã sẽ sớm về đích nông thôn mới trong thời gian tới./.

Trần Hồng Khuyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục