Yên Nguyên nỗ lực vượt khó để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015, với nhiều nỗ lực vượt khó để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, năm 2022 xã Yên Nguyên được Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đưa vào kế hoạch đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng (Trạm y tế xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa được đầu tư xây dựng đạt chuẩn)

Triển khai thực hiện Chương trình, Yên Nguyên luôn nhận thức “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc” và đạt chuẩn xã nông thôn mới chỉ là thành quả ban đầu của quá trình phấn đấu để đạt mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định rõ nội dung xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, hướng về người dân, vì dân, để người dân thụ hưởng. Đồng thời xác định “xây dựng nông thôn mới nâng cao” sẽ góp phần tích cực thay đổi diện mạo quê hương, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu… nâng cao đời sống vật chất và tỉnh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Với tinh thần đó, ngay từ đầu năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Nguyên đã tích cực triển khai các hoạt động với ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch. Xã đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng theo các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (kết quả đánh giá đến hết năm 2021, xã đã đạt 11/19 tiêu chí, còn 08 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thành: Giao thông, Giáo dục, Văn hóa, Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống) để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, thực hiện phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi, đôn đốc từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao đảm bảo hoàn thành đạt chất lượng, theo lộ trình, tiến độ đã đặt ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên, Cầm Văn Dũng cho biết: Để thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã đã có những giải pháp chỉ đạo sát với thực tiễn. Cụ thể, đối với tiêu chí mà người dân có thể chủ động thực hiện và cần huy động sự tham gia từ cộng đồng xã hội (như: Thu nhập, Nghèo đa chiều, Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Môi trường, Chất lượng môi trường sống,...) đã được triển khai thiết thực, hiệu quả: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với khai thác hiệu quả diện tích mặt nước sông Lô nhằm khuyến khích phát triển nghề nuôi cá lồng đặc sản, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; chú trọng phát triển liên kết sản xuất giữa hộ gia đình với HTX để phát triển bền vững, ổn định đối với một số loại cây trồng: Trồng dưa chuột liên kết với HTX nông lâm nghiệp Yên Nguyên; ngô sinh khối liên kết với HTX Nông nghiệp Minh Hoàng, huyện Chiêm Hóa; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ mới vào phát triển chăn nuôi đàn trâu của xã như: Công nghệ thụ tinh nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ chẩn đoán phòng trừ dịch bệnh; công nghệ chế biến bảo quản, công nghệ xử lý môi trường; áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, thực hành nông nghiệp tốt, để phát triển chăn nuôi trâu đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho thị trường; sử dụng có hiệu quả các nguồn thức ăn sẵn có của địa phương, đồng thời chuyển đổi, mở rộng diện tích trồng cỏ làm thức ăn cho chăn nuôi trâu…

Phong trào trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Về môi trường và chất lượng môi trường sống đã được triển khai quyết liệt với nhiều nội dung: Xây dựng lò xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ, phù hợp với vùng nông thôn, tạo ý thức, thói quen phân loại và xử lý rác tại chỗ cho người dân; tổ chức tổng vệ sinh toàn xã gắn với ngày thứ bẩy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh; xây dựng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên các tuyến đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống điện thắp sáng công cộng tại một số tuyến đường, khu dân cư gắn với bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn;… Đối với các tiêu chí cần nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Giao thông, Giáo dục, Văn hóa) cũng đã được lên kế hoạch cụ thể về chuẩn bị mặt bằng xây dựng, chi tiết những phần việc cần sự tham gia đóng góp của người dân (nhân công, chuẩn bị nguyên vật liệu sẵn có, kinh phí,...). Quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiên phong gương mẫu trong việc đóng góp ngày công, đề xuất cách làm hay, hiến đất và đóng góp kinh phí để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tiếp tục chia sẻ: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn. Với các tiêu chí mà xã chưa hoàn thành, huyện cũng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ xã tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành tiêu chí bền vững, để xã Yên Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình năm 2022.

Về Yên Nguyên hôm nay, chúng ta có thể  cảm nhận sự đổi thay tích cực về một diện mạo nông thôn phát triển, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, đời sống thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên (thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%), truyền thống văn hóa tốt đẹp được phát huy, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, với nhiều tuyến đường hoa, tuyến đường điện thắp sáng được mọc lên, quốc phòng - an ninh được đảm bảo... kết quả đó thể hiện sự đồng thuận, đồng lòng, chung sức của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững để xã Yên Nguyên hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Với tinh thần vượt khó, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn xã, tin tưởng năm 2022 xã Yên Nguyên sẽ hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiếp tục nỗ lực cố gắng, vượt khó đi lên để xây dựng “Quê hương Yên Nguyên” phát triển toàn diện, bền vững, hướng tới xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 theo lộ trình, kế hoạch./.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục