Mô hình mới trong xây dựng nông thôn mới

Việc xây dựng nông thôn mới (NTM) với cách làm phù hợp là rất quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cũng như góp phần bảo tồn được bản sắc riêng cho vùng, miền. Mô hình “Làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS” ở Gia Lai là một cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả để đưa các xã khó khăn vùng DTTS và miền núi “về đích” NTM.

Một góc làng Hek, xã Chư A Thai, sau khi được quy hoạch xây dựng làng NTM

 Làng Pông, làng Trớ, làng Hek, làng King Pêng từng là 4 làng khó khăn nhất của Chư A Thai, huyện Phú Thiện (Gia Lai), dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Ba Na. Chưa tính tới việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, chỉ tính riêng công tác giảm nghèo ở 4 làng này thực sự không hề dễ dàng. 

Từ năm 2016, huyện Phú Thiện đã triển khai đề án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu xây dựng NTM cho 4 làng này. Trong đó làng Pông được thí điểm để triển khai mô hình “Làng NTM trong đồng bào DTTS”. 

Theo đó, các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ được tập trung để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhưng các hạng mục đầu tư, hỗ trợ đều được sắp xếp, quy hoạch theo hướng xây dựng làng Pông mang đậm bản sắc và cốt cách của làng đồng bào DTTS vùng Tây Nguyên.

Sau 4 năm đầu tư thí điểm, làng Pông đã “thay da đổi thịt”. Hiện, mỗi hộ dân trong làng có ít nhất 600m2 đất gồm 200m2 đất làm nhà sân, 200m2 làm vườn rau và 200m2 làm chuồng nuôi nhốt gia súc. Làng Pông hiện có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; có hàng rào, vườn rau, nhà vệ sinh, khu chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường...

Từ thành công thí điểm ở làng Pông, năm 2018, huyện Phú Thiện tiếp tục mở rộng thực hiện ở 3 làng còn lại. Hiện, ở 4 làng đã hình thành nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: Mô hình cánh đồng mía lớn 87,1ha; mô hình trồng điều ghép diện tích 8,6ha, mô hình trồng mì 2ha, mô hình trồng lúa cạn 20ha… Riêng làng Hek, chỉ sau hơn 1 năm thực hiện mô hình đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng NTM. 

Bài, ảnh: Tùng Nguyên/Baodantoc.vn

Tin cùng chuyên mục