Thành phố Tuyên Quang - Chặng đường 10 năm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 5-10-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1666/QĐ-TTg công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Tuyên Quang đã có sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. Đến nay, thành phố đã có 05/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo thành phố đổi thay tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Quang cảnh một góc thành phố Tuyên Quang

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, thành phố Tuyên Quang đã chọn xã An Khang là 01 trong 05 xã thực hiện chỉ đạo điểm để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 (quá trình tổ chức thực hiện đã bổ sung thêm xã Tràng Đà), đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, phân công thành viên phụ trách từng tiêu chí, ban hành kế hoạch, lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới từng năm và kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo từng giai đoạn. Nghiên cứu ban hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ để thực hiện song song với chính sách chung của Trung ương, của tỉnh, như: làm cống thoát nước ở khu dân cư; hỗ trợ xây dựng đường bê tông ngõ xóm; Đề án hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, lát vỉa hè, trồng cây xanh công cộng tại khu dân cư; xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố, phát triển sản xuất hàng hóa,giáo dục,… theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ cộng đồng, doanh nghiệp, người dân trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Cùng với đó, thành phố Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 10 năm thực hiện đã đạt được kết quả nổi bật:

Diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, có sự phân công, phân cấp quản lý, đầu tư với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”;sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm đầu tư, phát triển và giữ vững vai trò chủ đạo, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho người dân địa phương; văn hóa, y tế, giáo dục phát triển đồng bộ; môi trường được bảo vệ góp phần xây dựng thành phố ngày càng sạch - xanh - sáng - đẹp; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: (1) Hệ thống giao thông đảm bảo đạt chuẩn, gồm 45,13/45,13 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, đạt 100%; 84/95,33 km đường trục thôn được bê tông hóa, đạt 88,1%; 112,2/121,1 km đường ngõ xóm được bê tông hóa, đạt 92,2%; 40,46/60,96 km đường trục chính ra đồng được cứng hóa, đạt 66,4%; (2) Đảm bảo diện tích đất trồng lúa 02 vụ trên địa bàn thành phố được tưới chủ động đạt 1.644,231ha/1.800,4ha tỷ lệ 91,6%; (3) 100% số xã có hệ thống điện đạt chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và sử dụng điện thường xuyên, an toàn; (4) Các trường có khuôn viên đủ diện tích theo quy định trường chuẩn Quốc gia, 100% các trường có nguồn nước sạch hợp vệ sinh, có hệ thống tiêu thoát nước, sân chơi, bãi tập, khu nhà vệ sinh riêng đảm bảo theo quy định; 100% học sinh được học 2 buổi/ngày; 14/17 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; (5) Trung tâm văn hóa - thể dục - thể thao hoạt động có hiệu quả, kết nối được hoạt động của các xã, 05/05xã có nhà văn hoá đa năng đảm bảo theo quy định; 62/62 thôn có nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao, sân thể thao, có trang bị một số thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí để trẻ em, người cao tuổi hoạt động văn hóa, thể thao; (6) Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội hàng năm tăng trên 12%/năm; (7) Mạng lưới bưu chính, viễn thông, có dịch vụ điện thoại và internet băng thông rộng phục vụ 100% số thôn, xóm; 100% số xã có mạng nội bộ và được kết nối Internet; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ cho công việc; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được áp dụng; (8) Đảm bảo không có hộ ở nhà tạm, nhà dột nát; với 92,5% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên 96% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn  được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, tạo thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng trồng cây ăn quả diện tích 346 ha (trong đó cây bưởi 216 ha tại xã Kim Phú, Thái long, Lưỡng Vượng …). Các vùng sản xuất tập trung đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất nhỏ lẻ, cho lợi nhuận từ 200 - 400 triệu/ha/năm. Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha đất nông nghiệp đạt 120 triệu đồng/ha; đã hình thành được một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, như: Mật ong Tuyên Quang, chè Ngọc thúy, bưởi Thái Long …; 100% Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012… Thống kê đến 31/12/2020, giá trị sản xuất trung bình trên 1ha đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đạt 87,21 triệu đồng/ha/năm. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại 05 xã đạt bình quân trên 40 triệu đồng/người/năm; giảm thiểu tỷ lệ hộ cận nghèo và tái nghèo; đã xóa 554 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,63% năm 2015 xuống còn 0,66% năm 2019; từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ nông nghiệp chuyển dần sang lao động phi nông nghiệp, với tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 94%.

Đến hết năm 2018, hoàn thành xây dựng 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: An Khang, Tràng Đà, Lưỡng Vượng, Thái Long, Kim Phú), đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt đối với tiêu chí thu nhập, giao thông, trường học,môi trường...

Hơn 10 năm qua, thành phố đã huy động được tổng nguồn lực trên 570 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp trên 22,8%. Các nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với sản xuất và dân sinh như: Giao thông, điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải tập trung…. Quá trình tổ chức thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, đảm bảo xác định được nguồn vốn đầu tư nên không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn vốn xã hội hóa và hỗ trợ của ngân sách các cấp, các xã tập trung vận động nhân dân chủ động sửa chữa, xây dựng mới nhà ở đảm bảo đạt chuẩn, cùng nhiều hàng mục hạ tầng kinh tế - xã hội tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư phát triển (ảnh: Trường học xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang)

Chặng đường sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã và nhân dân trên địa bàn thành phố Tuyên Quang thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực, vươn mình đổi mới, để hôm nay, thành phố được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” trong niềm hân hoan phấn khởi của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phốTuyên Quang nói riêng, của cả tỉnh Tuyên Quang nói chung./.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục