Thái Sơn nỗ lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thái Sơn đã đẩy mạnh việc đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, xem đó là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo tiền đề để xây dựng nông thôn mới.

Đoàn thanh niên xã Thái Sơn ra quân vệ sinh chăm sóc tuyến đường hoa

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thái Sơn là một trong hai xã được huyện Hàm Yên đăng ký về đích năm 2021. Thời gian qua, xã Thái Sơn đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đến nay địa phương đã cơ bản hoàn thành 15/19 tiêu chí, còn 04 tiêu chí cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành (Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và an toàn thực phẩm).

Tuyến đường nội đồng có chiều dài 3,9 km, được đầu tư xây dựng với kinh phí 2.535 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được khởi công đến nay đã hoàn thành 1,85 km; trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thái Thủy được đầu tư xây dựng 02 tầng với 17 phòng học, trường Tiểu học Thái Sơn được đầu tư xây dựng 02 tầng với 12 phòng học, trường Trung học cơ sở Thái Sơn đầu tư xây dựng 08 phòng học (cả 03 công trình được đầu tư 14.800 triệu đồng) đến nay đã thẩm định xong thiết kế, dự toán và lập báo cáo kinh tế, kỹ thuật; công trình nâng cấp cải tạo nhà văn hóa trung tâm xã đã khởi công xây dựng, công trình sân thể thao xã đang thi công đã đạt khoảng 40% khối lượng; 02 công trình nghĩa trang tại thôn 1 Thái Thủy và thôn 2 Minh Thái đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc ….tất cả đang gấp rút phấn đấu hoàn thành vào quý IV năm 2021.

Cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật được đầu tư hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Hệ thống giao thông nông thôn phát triển rộng khắp làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương; hệ thống thủy lợi đang hoàn thiện, được nạo vét hàng năm; thông tin liên lạc phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin, liên lạc của nhân dân; điện sản xuất, sinh hoạt có bước phát triển, tỷ lệ số hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn từ các nguồn điện đạt 100%.

Để đáp ứng tốt nhất các điều kiện cơ sở hạ tầng xây dựng NTM, xã Thái Sơn còn chú trọng việc nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, ưu tiên dành quỹ đất xây dựng các địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng, tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao để bảo tồn và phát huy sự đa dạng, phong phú về các giá trị văn hóa ở nông thôn, làm cơ sở để nhân rộng các mô hình du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn. Thời điểm này xã đã hoàn thiện thủ tục cung cấp trang thiết bị cho 07 nhà văn hóa thôn với kinh phí khoảng 280 triệu đồng; tăng cường phát huy vai trò tự quản, sự tham gia của người dân đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân.

Ông Bùi Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn cho biết: “Mặc dù đã khởi công, nhưng tiến độ thực hiện một số công trình hạ tầng NTM của xã Thái Sơn vẫn còn chậm do nguồn vốn đầu tư năm 2021 và vốn hợp pháp khác chưa được cân đối, bố trí nhưng xã Thái Sơn cũng đã chủ động trong việc chuẩn bị mặt bằng, các thủ tục đầu tư và cân đối, bố trí một phần ngân sách để các công trình được khởi công và hoàn thành đúng theo kế hoạch”.

Phát triển cơ sở hạ tầng làm đòn bẩy kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không quên nâng cao chất lượng môi trường, hưởng ứng Chỉ thị 01-CT/HU ngày 18/12/2020 và Kế hoạch số 22-KH/HU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh ở cơ sở. Được gọi là ngày thứ 7 làm NTM ở huyện Hàm Yên, xã Thái Sơn đã thành lập 14 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và ký cam kết thực hiện Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức quét dọn, phát quang bụi rậm, cắt cỏ, trồng hoa, thu gom xử lý rác thải nhựa, làm sạch các đoạn đường khu dân cư và khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần chung tay xây dựng xã Thái Sơn văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Nhà ở dân cư cũng là một tiêu chí quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Xã Thái Sơn đã hoàn thành xóa nhà tạm cho 27 hộ, hiện nay xã không có nhà tạm, nhà dột nát.

Mặc dù đã chủ động, nỗ lực trong công tác chuẩn bị đầu tư, cân đối, lồng ghép nguồn lực để khởi công mới các công trình.Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ các công trình xây dựng, xã Thái Sơn cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, xã Thái Sơn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2021./.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục