Yên Sơn khởi sắc nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với nhiều cách làm sáng tạo, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.

Tuyến đường mẫu xã Thái Bình

Là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo Thái Bình đã thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại, sạch xanh sáng đẹp. Những khu dân cư khang trang theo đúng quy hoạch. Xã đã xây dựng vùng sản xuất nhãn, mật ong theo hướng hàng hóa tập trung cùng đa dạng các loại hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Người dân chung sức đồng lòng cùng nhau giữ gìn cảnh quan môi trường, trồng hoa, cây xanh; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thái Bình nói: "Bên cạnh duy trì nông thôn mới kiểu mẫu thì tới đây chúng tôi hướng tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh.  Và xã sẽ tiếp tục chăm lo đến môi trường sống của nhân dân. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng. Chúng tôi triển khai cho toàn thể nhân dân vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn của xã cũng như chỉnh trang khuôn viên nhà cửa đảm bảo môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo đến các thôn tập trung vào các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân".

Cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện Yên Sơn tham gia lao động xây dựng nông thôn mới cùng nhân dân

Xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên địa bàn huyện Yên Sơn. Kết cấu hạ tầng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao. Đồng thời, huy động được sự chung tay góp sức, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nhân dân. Trong năm 2022, UBND huyện tổ chức phong trào cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia lao động xây dựng nông thôn mới tại cơ sở đã huy động được trên 12.000 lượt người tham gia lao động trên địa bàn các xã.

Na dai Lực Hành một trong những sản phẩm trong chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"

Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân đạt trên 15 tiêu chí/xã theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Huyện đã hình thành 4 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng được 26 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Góp phần tạo sự chuyển biến trong tư duy và cách thức tổ chức sản xuất hàng hóa. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 38 triệu đồng/người/năm. 

Toàn cảnh xã nông thôn mới nâng cao Hoàng Khai

Ông Lê Quang Toàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Yên Sơn cho biết: Tiếp tục trên hành trình xây dựng nông thôn mới, năm 2022, huyện Yên Sơn phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Nhữ Khê, Đội Bình; xã Kim Quan đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Mỹ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cùng 26 chỉ tiêu nông thôn mới được tăng thêm. Với mục tiêu này, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phát huy khối đại đoàn kết trong dân tộc; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đa dạng trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của tỉnh, ngành và địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân  thực hiện chỉnh trang nhà cửa, bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự,... gắn với thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn mẫu nông thôn mới". Đồng thời,  các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2021-2025, xây dựng và triển khai các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, có điều kiện xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và phát triển./.

 

Bài, ảnh: Thùy Dung/yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục