TỨ QUẬN PHÁT HUY NỘI LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Bằng sự cố gắng, nỗ lực chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đưa xã Tứ Quận hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp được triển khai, nhất là phát huy nội lực và khơi dậy ý chí quyết tâm của nhân dân.

Mô hình kinh tế của gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân là động lực để thực hiện các tiêu chí khác. Xã Tứ Quận đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị, theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tập trung vào các cây trồng chủ lực như cây chè, cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 36,8 triệu đồng/người/năm, tăng 3,2 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,39%.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Tứ Quận luôn chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân, đẩy mạnh tuyên truyền vận động bằng nhiều phương pháp phù hợp. Đồng thời nêu cao tinh thần gương mẫu tích cực thực hiện của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ đó, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện được trên 8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất cùng nhiều ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được trên 40km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa trên 22 km kênh mương, trong đó gần 15 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên và an toàn;  100% số thôn có nhà văn hóa được xây mới; 91 % số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ngoài ra, xã Tứ Quận đã phát động nhân dân xây dựng được 5 tuyến đường hoa dài trên 2.500; xây dựng được nhiều tuyến đường điện thắp sáng đường quê với tổng chiều dài trên 8,5km; các tổ tự quản thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Tuyến đường bê tông xanh, sạch, đẹp mới được xây dựng tại thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận

Thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới sẽ tạo động lực để xã Tứ Quận tiếp tục bứt phá vươn lên. Hiện nay, xã đang tiếp tục huy động mọi tiềm năng nội lực của địa phương, và sự chung tay góp sức từ nhân dân để duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới./.

Bài, ảnh: Thùy Dung/yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục