Nuôi ong lấy mật ở Tân Tiến huyện Yên Sơn

Những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Tiến huyện Yên Sơn đã phát triển đàn ong lấy mật, góp phần tăng thu nhập, giúp nhiều hộ vươn lên làm giầu.

Gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật trên 20 năm, từ lúc ban đầu gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, thôn 6 xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn có một, vài đàn ong, nuôi phục vụ gia đình. Đến nay gia đình có trên 80 đàn ong. Nhỡ lại những ngày mới học nuôi, để có kinh nghiệm ông đã phải đi theo học ở nhiều nơi, trong tỉnh, trong huyện, ngoài tỉnh như Quản bạ, Đồng Văn tỉnh Hà Giáng từ những người nuôi ong đi trước, tích cực tham gia các lớp tập huấn nuôi ong do địa phương tổ chức. Qua đó đã giúp cho ông đúc kết kinh nghiệm nhân đàn ong lên một cách thuận lợi, hiện với 80 đàn ong, sản lượng mật năm đạt từ 1000 đến 1200 lít, chất lượng mật luôn đảm bảo.

Ông Nguyễn Văn Hiền, thôn 6 xã Tân Tiến nuôi 80 đàn ong lấy mật

Với mục đích liên kết các hộ nuôi ong trên địa bàn xã, để có điều kiện tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm trong cách chăn nuôi, chăm sóc đàn ong, giúp gia tăng sản lượng, chất lượng mật, đầu tháng 6 năm 2020, với sự giúp đỡ của Hội nông dân xã Tân Tiến Chi hội nghề nghiệp “Nuôi ong mật Núi Lĩnh” xã Tân Tiến được thành lập, ban đầu với 12 hội viên, đây là những hộ có chung sở thích nuôi ong lấy mật, có số lượng từ 20 đàn trơ lên. Theo thống kê hiện nay trên địa bàn xã Tân Tiến có trên 60 hộ nuôi ong lấy mật số lượng ít và nhiểu, tổng số đàn ước có gần 100 đàn,

Với việc thành lập được Chi hội nuôi ong lấy mật sẽ tạo điều kiện cho cấp ủy chính quyền xã quản lý, định hướng phát triển đàn ong, nâng cao sản lượng, chất lượng mật, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩn mật ong, góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: Xuân Huê /Yenson.gov.vn

Tin cùng chuyên mục