Chiêm Hóa đồng loạt ra quân xây dựng nông thôn mới

- Ngày 9-10, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị huyện Chiêm Hóa đồng loạt tổ chức ra quân về cơ sở hỗ trợ nhân dân thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Chiêm Hóa cùng cán bộ, hội viên phụ nữ trồng cây cảnh tại thôn Tân Minh, xã Tân An

Cụ thể, các đoàn đã hỗ trợ nhân dân thôn Tân Minh, xã Tân An vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng tuyến đường hoa; xây dựng 3 công trình vệ sinh, làm đất trồng cây vụ đông tại 2 thôn Làng Thẳm, Khun Vìn, xã Kiên Đài và hỗ trợ nhân dân thôn Tân Tiến, xã Trung Hòa lắp đặt cấu kiện kênh mương nội đồng.

Hoạt động thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã và hơn 200 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên dưới cơ sở tham gia. Đây là hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành huyện Chiêm Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Bài, ảnh: Bàn Thanh/Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục