Văn Yên phát động đợt thi đua cao điểm “110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện nông thôn mới”

Huyện ủy Văn Yên vừa phát động đợt thi đua cao điểm “110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện nông thôn mới”.

Người dân xã mỏ vàng tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp

Đợt thi đua cao điểm nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng sức lực và trí lực theo những cách làm riêng, sáng tạo, trách nhiệm của

mình; mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân là một hạt nhân thi đua; cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc xây dựng huyện nông thôn mới theo tinh thần Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 06/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Thời gian phát động thi đua từ ngày 10/6/2024 đến ngày 30/9/2024. Kết thúc đợt thi đua, toàn huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 138; trọng tâm là: 24/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành củng cố 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Mậu A đạt chuẩn đô thị văn minh; đảm bảo các tiêu chí của huyện nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thành đợt thi đua cao điểm, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "110 ngày, đêm tăng tốc, cán đích huyện nông thôn mới” bằng những nội dung, phần việc cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để sớm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thời gian làm việc trong ngày, tranh thủ làm việc vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần với phương châm "làm hết việc, được việc, không chỉ làm hết giờ”; nêu cao tinh thần "đã nói là làm”, "đã làm là có kết quả”, "chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tránh việc họp hành xong để đấy, nói nhiều làm ít.

Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tính hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đùn đẩy, né tránh công việc, không hoàn thành nhiệm vụ; tổ chức đánh giá kết quả đợt thi đua và bình xét các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng…

Thu Trang/baoyenbai.com.vn

Tin cùng chuyên mục