Tính tới tháng 7/2024, Nghệ An có thêm 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Tại Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 4/7, UBND tỉnh công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn nông thôn mới “Kiểu mẫu về Phát triển sản xuất” năm 2023; xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn và xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương đạt chuẩn nông thôn mới “Kiểu mẫu về Giáo dục” năm 2023 theo quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh thưởng một công trình phúc lợi trị giá 700 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên. Đồng thời, UBND tỉnh giao Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Thanh Chương và các xã Quỳnh Lương, Nam Thanh, Thanh Lĩnh chịu trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

Quỳnh Lương đã trở thành xã chuyên canh sản xuất rau màu trong đó mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP có hơn 10ha

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới, tính đến nay, Nghệ An có 319/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cụ thể, huyện Quỳnh Lưu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Xã Quỳnh Đôi đạt chuẩn kiểu mẫu về di tích lịch sử, văn hóa và xã Quỳnh Lương đạt chuẩn kiểu mẫu về phát triển sản xuất.

Huyện Nam Đàn có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Kim Liên, Nam Giang, Nam Cát, Nam Anh, Nam Nghĩa, Xuân Lâm và Nam Thanh.

Huyện Thanh Chương có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Xã Thanh Lĩnh.

Huyện Yên Thành có 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu: Tăng Thành, Sơn Thành và Long Thành.

Huyện Hưng Nguyên có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Nghi Lộc có 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

nghean.gov.vn

Tin cùng chuyên mục