Hà Nội sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trước dự kiến

Hết tháng 6/2024, TP. Hà Nội đã thẩm định thêm 2 xã đủ điều kiện đạt nông thôn mới nâng cao và 8 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng lên 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Vừa qua, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 1784-TB/TU truyền đạt kết luận của Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị họp Ban Chỉ đạo chương trình quý II/2024.

Theo thông báo kết luận, để hoàn thành mục tiêu năm 2024, phấn đấu về đích trước 1 năm so với mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025” đề ra: Được Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong tháng 7, Thành phố phấn đấu 4 huyện gồm Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đông Anh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; đến cuối năm 2024 có thêm ba huyện, gồm Đan Phượng, Thanh Oai và Thường Tín được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Thành phố có thêm ít nhất 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Một góc nông thôn mới xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố, UBND 4 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của các bộ, ngành trung ương, gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương trong tháng 6 để tháng 7/2024 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố, UBND các huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2024. Đồng thời, tổ chức thẩm tra 3 huyện: Đan Phượng, Thanh Oai, Thường Tín đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 8/2024. 

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo tổng kết Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII trước ngày 15/8/2024 báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành thành phố, các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách để hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bảo đảm chất lượng, thời gian và khẳng định tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách đạt chuẩn theo quy định; trường hợp chậm muộn, sở, ngành chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố…

Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU giao UBND các huyện, thị xã chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện, xã và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn để triển khai thực hiện, bảo đảm mục tiêu đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng; rà soát các tuyến đường, khu vực công cộng, bổ sung các cụm pano tuyên truyền trực quan; tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp trên địa bàn…

Phát biểu tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao kết quả Thành phố đã đạt được trong sáu tháng qua. Để về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 Hà Nội cần có ít nhất 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nâng thu nhập bình quân của nông dân đạt 75 triệu đồng/năm, tăng 9 triệu đồng so với năm 2023.

Đồng chí yêu cầu các huyện phải khẩn trương hoàn thành hồ sơ liên quan đến xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định của Trung ương và thành phố, phấn đấu năm 2024, Thành phố sẽ về đích nông thôn mới. Các địa phương, đơn vị cần tập trung giải ngân vốn đầu tư công phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ phát triển mạng lưới nước sạch cho người dân khu vực nông thôn, xóa hộ nghèo trên địa bàn Thành phố, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng xong 690 nhà ở cho các hộ nghèo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô từ nguồn ngân sách Thành phố. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo.

baodautu.vn

Tin cùng chuyên mục