Thái Nguyên: Phấn đấu 97% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 129/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) (đạt tỷ lệ 94,16%), trong đó có 31 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt tỷ lệ 23,3%); 8 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 6,2%.

Đường hoa ở xã Vô Tranh (Phú Lương), địa phương đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023

Năm 2024, toàn tỉnh có 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, 33 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng giải pháp, lộ trình cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện hoàn thành các điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hoặc đạt nhưng còn ở mức độ thấp. Kịp thời xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung, công trình nhà văn hoá, khu thể thao xóm, xã đạt chuẩn theo yêu cầu.

Mô hình nuôi bò Mông đem lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ

Riêng đối với 2 xã phấn đấu về đích NTM năm 2024 là xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) và Phương Giao (Võ Nhai), đây đều là các xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội thấp nên việc phấn đấu đạt chuẩn NTM đòi hỏi sự nỗ lực của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và người dân. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các dự án, mô hình kinh tế thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân; tập trung nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất như trường học, nhà văn hóa, nhà ở dân cư theo quy định của các tiêu chí. Đồng thời đánh giá phân loại hộ nghèo, phân tích nguyên nhân nghèo theo từng nhóm, đưa ra các giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể; vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, sửa chữa, xây dựng nhà ở, nhà vệ sinh… cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Phấn đấu hết năm 2024 sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM.

Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025 có 97% số xã trở lên đạt chuẩn NTM, 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trên 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thu Hà/thainguyen.gov.vn

Tin cùng chuyên mục