Lục Yên phấn đấu 8 xã cùng về đích nông thôn mới năm 2024

Huyện Lục Yên phấn đấu hết quý III, các chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên và phấn đấu 8 xã cùng về đích nông thôn mới năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ 20

Hôm nay (8/7), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

6 tháng đầu năm, Ban Chấp Đảng bộ huyện Lục Yên tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 179 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024 đã đề ra. Đến hết tháng 6, có 28/46 chỉ tiêu có kết quả và đánh giá được tiến độ gồm 20/32 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và 8/14 chỉ tiêu Huyện ủy bổ sung. 

Đảng bộ huyện đã kết nạp 135 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 62,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 612 tỷ đồng, bằng 50,2% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2023. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm có 10/12 sản phẩm được công nhận đạt 3 sao, đạt 83,3% kế hoạch năm. Tổng đàn gia súc tăng 2,6% với cùng kỳ năm 2023. Toàn huyện trồng mới 2.351 ha rừng, đạt 90,4% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 187,6 tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán tỉnh và huyện giao. Doanh thu từ du lịch ước đạt 65 tỷ đồng, bằng 72,2% kế hoạch, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp tục bám sát phương châm hành động của năm là "Đoàn kết, quyết liệt, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, huyện Lục Yên phấn đấu hết quý III các chỉ tiêu đạt từ 75% trở lên và đến hết năm hoàn thành ở mức cao nhất theo Kế hoạch 179 của Huyện ủy; phấn đấu 8 xã cùng về đích nông thôn mới năm 2024.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Lục Yên tiếp tục chú trọng phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng nông thôn mới; phối hợp hiệu quả cùng với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Huyện ủy về phát triển du lịch; nghiêm túc thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng điểm về đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, phát triển; giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội địa bàn; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số; kế hoạch giảm nghèo bền vững và đặc biệt là kế hoạch nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2024.

Thu Trang - Duy Khánh/baoyenbai.com.vn

Tin cùng chuyên mục