Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn NTM năm 2023.

Trong đợt này, Phó Thủ tướng đã ký quyết định công nhận 8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cụ thể, 8 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái); huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh); huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang); huyện Kiên Lương, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang); huyện Tam Nông, huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ). 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là huyện Đầm Hà và huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Cán bộ và nhân dân huyện Yên Bình chung sức làm đường giao thông nông thôn. 

UBND các tỉnh Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Tiền Giang, Kiên Giang, Phú Thọ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo các huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường và văn hóa để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thanh Tiến/nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục