Đổi thay ở xã nông thôn mới kiểu mẫu

Là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, diện mạo xã Yên Trị (Yên Thuỷ) có sự đổi thay mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng KT-XH được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

Các tuyến đường giao thông ở xã Yên Trị (Yên Thủy) được cứng hóa, trồng hoa, cây xanh hai bên đường tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Điều ấn tượng khi đến Yên Trị là diện mạo nông thôn thanh bình, trù phú. Trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá được đầu tư khang trang. Đồng ruộng xanh mướt, những ngôi nhà kiên cố, hiện đại ngày một nhiều. Hệ thống giao thông từ trục chính đến các thôn, xóm được cứng hóa, có đèn điện chiếu sáng và được trồng hoa, cây xanh dọc hai bên đường…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, phong trào xây dựng làng bản, cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa được đẩy mạnh; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống người dân trong xã được nâng lên, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,39%, trong xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. 

Đồng chí Bùi Phi Diệp, Chủ tịch UBND xã Yên Trị cho biết: Ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì vậy, sau khi địa phương về đích  nông thôn mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên cùng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân, Yên Trị đã huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để xây dựng nông thôn mới bền vững, từng bước nâng cao các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường tuyên truyền đến người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới với phương châm "nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Từ đó giúp cán bộ, nhân dân nhận thức ngày càng rõ và đúng đắn hơn, chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Những năm qua, xã Yên Trị dồn lực xây dựng nông thôn mới bền vững, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nông nghiệp theo Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo liên kết chuỗi, gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ; phát triển văn hóa giàu bản sắc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Để phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã khuyến khích bà con phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Trong những năm qua, Yên Trị đã nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất chuyên canh phù hợp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các loại cây trồng có giá trị và năng suất cao vào sản xuất. Triển khai hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, phát triển gia trại, trang trại, giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư; ưu tiên chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gắn với chỉnh trang vườn hộ, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; khai thác, phát triển vùng nguyên liệu sản phẩm nông nghiệp, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP cao dạ cẩm, bột ăn liền… Hiện nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Trị liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây xạ đen, cây ngưu tất với quy mô trên 30ha.

Theo đồng chí Bùi Phi Diệp, Chủ tịch UBND xã Yên Trị, thời gian tới, xã tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH, như đầu tư đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hạ thế điện; kêu gọi đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa… Xã phấn đấu nâng mức thu nhập của người dân năm 2024 lên 65 triệu đồng/ người; đến năm 2025 Yên Trị đạt xã nông thôn mới thông minh.

baohoabinh.com.vn

Tin cùng chuyên mục