“Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở Mộ Đạo

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã Mộ Đạo (Quế Võ) góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất của người dân.

Thôn Mộ Đạo là điểm sáng của xã trong thực hiện thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM nâng cao. Đồng chí Nguyễn Trọng Hồng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn Mộ Đạo cho biết: Xác định nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nội dung quan trọng của xây dựng NTM. Để khai thác thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, thôn xây dựng mô hình về sản xuất hàng hóa theo xu hướng xây dựng thương hiệu và liên kết tiêu thụ nông sản. Với 104 ha đất canh tác, thôn quy hoạch 50 ha chuyên sản xuất lúa giống được doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả lao động. Hiện, giá trị trên 1 ha canh tác đạt gần 150 triệu đồng/năm. Các mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự,… được thôn xây dựng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện.

Hiện nay, thôn đạt 18/19 tiêu chí NTM nâng cao, về tiêu chí môi trường thôn đang đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tiến hành phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Diện mạo làng quê ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt hơn 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%. Năm 2020, 99% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, từ năm 2010 đến nay thôn đạt và giữ vững danh hiệu văn hóa.
Xã Mộ Đạo về đích NTM từ năm 2016, để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp theo lộ trình xây dựng NTM của từng năm mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy xã chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Nhân dân trong xã tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, như: Thi đua phát triển kinh tế gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp tiền, ngày công lao động,  hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn... Từ năm 2015 đến nay, nhân dân tự nguyện đóng góp gần 3 tỷ đồng; đổi hơn 4.000 m2 đất canh tác sang đất đấu thầu để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, công trình tâm linh.

Đường giao thông thôn Mộ Đạo (xã Mộ Đạo) được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí NTM nâng cao.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Thảo khẳng định: “Với sự đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng NTM của xã đạt nhiều kết quả. Hiện nay, nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,1%. Công tác giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực về quy mô trường lớp và chất lượng. Công tác chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu đư đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, hằng năm xã có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, hơn 80% số thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm”.
Mộ Đạo đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao, 4 tiêu chí chưa đạt là: Giao thông, thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường và an ninh. Xã chỉ đạo lực lượng công an triển khai xây dựng tổ liên gia, mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Triển khai xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phân loại rác thải sinh hoạt tại thôn Trạc Nhiệt. Qua đánh giá mô hình đạt kết quả cao, xã sẽ tiến hành nhân rộng tại 4 thôn còn lại. Về tiêu chí giao thông, xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp đường giao thông tại thôn Mộ Đạo, Trúc Ổ và Trạc Nhiệt. Vận động nhân dân chuyển đổi hơn 4.000 m2 đất lúa sang đất đấu thầu để có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa hai thôn Trúc Ổ và Trạc Nhiệt.
Hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất; công tác xã hội hóa, huy động sức dân xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục hăng hái lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; giữ gìn vệ sinh môi trường,… giữ vững các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu đến cuối năm 2021 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

Bài, ảnh: mai Phương/Báo Bắc Ninh

Tin cùng chuyên mục