Nhân Lý tiến gần mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Kết quả đánh giá hiện trạng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới năm 2019, xã Nhân Lý đã đạt 13/19 tiêu chí và được Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đưa vào kế hoạch đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020.

Xã Nhân Lý là một xã miền núi nằm ở phía Nam huyện Chiêm Hóa, cách trung tâm huyện 12 km, xã có tổng diện tích tự nhiên 2.466,40 ha. Có trục đường liên xã chạy dọc qua trung tâm xã với chiều dài 5 km. Phía Bắc tiếp giáp xã Hòa An, phía Đông giáp xã Bình Nhân, phía Nam giáp xã Quý Quân huyện Yên Sơn, phía Tây giáp với xã Hòa Phú.


Đồng chí Nguyễn Huy Hùng, Phó Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phát biểu tại cuộc họp đánh giá tiến độ tại xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa

Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới năm 2010, xã Nhân Lý chỉ đạt 01/19 tiêu chí (tiêu chí số 19 về An ninh, trật tự xã hội) theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 63,5 % (337/537 hộ tại thời điểm đánh giá năm 2010), thu nhập bình quân đầu người mới đạt 6,5 triệu đồng/người/năm 2010; cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp với quy mô sản xuất manh mún; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, kém phát triển; người dân chưa chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển. Bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức xã và cán bộ thôn chưa có kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nông thôn mới.

Chia sẻ về quá trình thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng và tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới của xã, ông Hoàng Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Nhân Lý cho biết: Những năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các ban ngành, đoàn thể, nhân dân, nông thôn xã nhà đã có những bước phát triển đáng khích lệ trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã bàn, thảo luận và xác định việc xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn, một khối lượng công việc cần rất nhiều nguồn lực và thời gian, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân.

Vì vậy, khi bắt đầu triển khai thực hiện, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM do trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban, thành lập Ban Phát triển thôn ở các thôn trên địa bàn xã. Đồng thời căn cứ các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng  bộ phận chuyên môn, từng tổ chức trong hệ thống chính trị. Ủy ban nhân dân xã, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc lập quy hoạch, xây dựng đề án, kế hoạch chi tiết, đề xuất các giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu đề ra. Đồng thời giao trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động thành viên trong khối mặt trận và nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với những nội dung việc làm cụ thể:

- Hội Nông dân phát động Phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất; phát triển các mô hình trồng trọt, mở rộng chăn nuôi, vận động nông dân tham gia Hợp tác xã nông nghiệp, làm nòng cốt về các dịch vụ: phân bón, giống, gặt, tiêu thụ nông sản cho nông dân…

- Hội Phụ nữ phối hợp cùng Hội Nông dân triển khai thực hiện phong trào hỗ trợ phụ nữ, nông dân phát triển kinh tế thông qua kênh vay vốn ngân hàng chính sách, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ ngày càng cao. Tuyên truyền vận động chị em tham gia đăng ký, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phát động quỹ mái ấm tình thương hỗ trợ chị em phụ nữ nghèo xây mới, sửa chữa nhà cửa… Góp ngày công xây dựng, giám sát, thực hiện các công trình gắn với trách nhiệm chủ động thực hiện của người dân: Đường giao thông, kênh mương, cơ sở vật chất văn hóa… 

- Đoàn Thanh niên đẩy mạnh phong trào tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng”, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn- Hội - Đội góp phần xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh…


Hội Cựu chiến binh huy động hội viên lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn

- Hội Cựu chiến binh triển khai đến các chi hội phối hợp tham gia lao động góp ngày công xây dựng các công trình theo chính sách “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Hội Người cao tuổi phát huy tuổi cao gương sáng, vận động con cháu chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Văn Thắng tiếp tục nhấn mạnh: Với xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới chỉ đạt 01 tiêu chí, nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc chủ động, tích cực của nhân dân trên địa xã, đặc biệt là việc lựa chọn nội dung việc làm cụ thể, thiết thực của từng tập thể và cá nhân. Đến hết năm 2019, xã Nhân Lý đã hoàn thành 13/19 tiêu chí nông thôn mới và được Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đưa vào kế hoạch đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn cần giải quyết để thực hiện hoàn thành 06 tiêu chí còn lại, nhưng cán bộ và nhân dân xã Nhân Lý khẳng định mục tiêu năm 2020 “Xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới” sẽ được đảm bảo thực hiện hoàn thành.

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 đến nay, xã Nhân Lý đã hoàn thành 14/19 tiêu chí và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành 05 tiêu chí: Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Nhà ở dân cư, Thu nhập; Môi trường và an toàn thực phẩm. Đối với một số chỉ tiêu, tiêu chí về hạ tầng như: Xây dựng cơ sở vật chất trường học (Mầm non, Tiểu học và THCS), nhà văn hóa xã; đảm bảo không còn nhà tạm, dột nát (đã hoàn thành xóa 22/27 nhà, hiện 05 hộ còn lại đang thi công) đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn trên 75%; thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng/người/năm; cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ý thức trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng hồ hởi khẳng định: Nhiệm vụ cần thực hiện đối với 05 tiêu chưa đạt về cơ bản đã đạt tiến độ trên 60% khối lượng công việc và đảm bảo hoàn thành 100% tiêu chí trong tháng 12 để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Với những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình những năm qua, tin tưởng mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020 sẽ được cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Nhân Lý thực hiện hoàn thành và Nhân Lý sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, từng bước tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu./.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục