Hội thi gia đình tiêu biểu chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 06/12, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chiêm Hóa, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội thi gia đình tiêu biểu chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Ban Tổ chức Hội thi trao Cờ lưu niệm cho 06 Đội thi

Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Âu Thị Mai - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; đồng chí Nguyễn Hồng Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Chiêm Hóa; phòng Văn hóa Thông tin Tuyên truyền và Trung tâm Văn hóa – Thể thao của 06 huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương; các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo;  cơ quan báo, đài; cổ động viên các huyện và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. 

Tham gia Hội thi có 6 Đội thi đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh. Tham dự thi, các Đội phải trải qua ba phần thi, gồm: phần thi Màn chào hỏi, phần thi Kiến thức và phần thi Tiểu phẩm.

Phần thi của Đội Na Hang

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các Đội thi đã mang đến những màn chào hỏi đặc sắc, giới thiệu về quê hương, về những thành tựu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện, xã. Cùng với đó, với 06 tiểu phẩm do các Đội tự biên đạo, diễn suất kể về những câu chuyện, những tình huống phát sinh trong gia đình, phát sinh ở địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực sự đã mang lại ý nghĩa thiết thực, gửi đến Hội thi những thông điệp rõ nét về vị trí, tầm quan trọng của Chương trình, về ý nghĩa của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đồng thời giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo về thực tiễn triển khai xây dựng nông thôn mới, qua đó khẳng định để xây dựng nông thôn mới thành công thì người dân và cộng đồng xã hội giữ vai trò quyết định.

Đặc biệt, trong phần thi kiến thức, các Đội thi đã khẳng định sự hiểu biết của mình về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, về các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, về một số cơ chế chính sách liên quan đến thực hiện Chương trình, cũng như hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thông qua nội dung liên hệ thực tiễn, với sự hiểu biết của các Đội, phần thi kiến thức của từng Đội tiếp tục làm rõ hơn trách nhiệm của người dân, của từng hộ gia đình, của cộng đồng, cũng như sự cần thiết trong việc phát huy“Vai trò chủ thể“của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình.


Đồng chí Âu Thị Mai trao giải nhất cho Đội huyện Hàm Yên

Hội thi đã góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh công tác truyền thông - thông tin, tạo sức lan tỏa để mỗi người dân, gia đình và cộng đồng xã hội hiểu thêm về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới; nhận thức sâu sắc “Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn; là chương trình cả Đảng và Nhà nước phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cùng chăm lo để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn nông thôn“. Từ đó người dân và cộng đồng xã hội cần tích cực hơn trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới gắn với Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới“ ở địa phương, cơ sở.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội huyện Hàm Yên, giải Nhì cho 02 đội (huyện Chiêm Hóa và huyện Sơn Dương) và 03 huyện còn lại đồng giải ba./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM

Tin cùng chuyên mục