Ấn tượng mô hình vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu tại Hà Tĩnh

 • Mô hình du lịch lưu trú tại gia (Homestay) mang đến sự thư giãn với các dịch vụ: Ngâm chân thuốc bắc...

 • Mô hình du lịch lưu trú tại gia (Homestay) mang đến sự thư giãn với các dịch vụ: Ngâm chân thuốc bắc...

 • Con đường bích họa độc đáo ở Khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang, xã Tiên Điền

 • Con đường bích họa độc đáo ở Khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang, xã Tiên Điền

 • Nhà văn hóa khu thể thao thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

 • Nhà văn hóa thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc

 • Một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Hợp tác xã Hải Nga

 • Những bức tường rào, những chiếc cổng được tạo nên bởi cây giới hàng trăm năm tuổi.

 • Những bức tường rào, những chiếc cổng được tạo nên bởi cây giới hàng trăm năm tuổi.

 • Những bức tường rào, những chiếc cổng được tạo nên bởi cây giới hàng trăm năm tuổi.

 • Khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh

 • Cổng chào khu dân cư kiểu mẫu thôn Phong Giang, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

Thư viện ảnh khác