Huyện đoàn Chiêm Hóa ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Ngày 11/6, Huyện đoàn Chiêm Hóa đã tổ chức ra quân thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 tại xã Kiên Đài. Tham gia hoạt động tình nguyện có đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đoàn viên thanh niên Công an, giáo viên xã Kiên Đài cùng sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Chiêm Hóa, Thanh tra giao thông phụ trách địa bàn huyện.

Trong một buổi sáng, gần 200 đoàn viên thanh niên đã tham gia phát dọn hành lang đường, đào hố, làm mới 150 cột đèn cho 5km tuyến đường từ thôn Bản Vả, Làng Đài, Khun Cúc, xã Kiên Đài, trị giá gần 200 triệu đồng. Do tuyến đường dài nên lực lượng đoàn viên chia thành 3 tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, đoạn đường, mỗi khu vực chia làm 3 bộ phận đảm nhận việc thu gom, phát dọn hành lang đường đảm bảo thông thoáng, đào hố đúng khoảng cách, kích thước để tiến hành dựng cột đèn. 


Các lực lượng tham gia thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Kiên Đài. 

Anh Nông Văn Ngôn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Kiên Đài cho biết, với mục tiêu phấn đấu xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn, Đoàn xã cũng đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành từng chỉ tiêu trong các tiêu chí. Đoàn thanh niên xã Kiên Đài đã huy động lực lượng triển khai xây dựng, lắp đặt 30 cột đèn thắp sáng với chiều dài trên 1,5km. 


Lực lượng Đoàn viên thanh niên tham gia phát dọn, vệ sinh hành lang đường tại xã Kiên Đài.

 Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 được tổ chức từ 01/6 - 31/8/2021 tập trung vào các hoạt động xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia; địa bàn trọng tâm là các xã về đích nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với từng chương trình, mục tiêu và thời gian trong hoạt động tình nguyện hè 2021. Thông qua các hoạt động, phong trào được tổ chức sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội. 


Tham gia dựng công trình thắp sáng đường quê tại xã Kiên Đài.

Với không khí sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đang có những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa. Đồng thời qua những hoạt động hướng về nguồn, hướng về cơ sở là dịp để đoàn viên thanh niên rèn luyện, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng; khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc đảm nhận những việc mới, việc khó cùng “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

Bài, ảnh: Tài Tùng-Văn Linh/Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục