Nông thôn mới “chuyển mình”

Huyện Yên Sơn có 31 xã, thị trấn. Trong đó, có 12 xã đặc biệt khó khăn, 14 xã có thôn đặc biệt khó khăn. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều đổi thay. Hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang, đời sống của người dân từng bước được nâng lên.

Sức bật nông thôn mới

Khép lại năm 2019, huyện Chiêm Hóa đã đạt được nhiều kết quả trên lĩnh vực phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật nhất là thực hiện mục tiêu phát ...

“Cuộc đua” không nghỉ

Không phải vì khó khăn mà không làm được, mà càng khó khăn càng phải làm cho nông thôn giàu đẹp hơn. Với quyết tâm này, những xã đã về đích nông thôn ...

OCOP khẳng định thương hiệu xứ Tuyên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai thực hiện với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng ...