Đẩy mạnh giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, một bước tiến mới của các HTX trên địa bàn huyện Na Hang

Trong chuỗi các sự kiện diễn ra trong tháng 8 trên địa bàn huyện Na Hang, hoạt động trưng bầy, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa, tại Quảng trường trung tâm huyện từ ngày 16 đến ngày 18/8/2019 là bước đi lớn, quan trọng nhằm đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa, đồng thời góp phần quản bá, giới thiệu về mảnh đất, con người và những đặc sản của Na Hang đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới.