Xây dựng nông thôn mới xã Phúc Ninh: Nhìn lại chặng đường phấn đấu

Phúc Ninh hôm nay đã khoác trên mình chiếc áo mới, với sự đổi thay tích cực về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp được phát huy, môi trường nông thôn xanh – sạch – đẹp, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đạt được những kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

“Bệ đỡ” cho nông sản tiêu biểu

Với mục tiêu khai thác tiềm năng của các nông sản tiêu biểu trong cả nước, qua đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông ...

Diện mạo nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Hàm Yên đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng nông thôn từng bước hoàn ...

Học và làm theo Bác ở Hào Phú

Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, lâu dài, nên hàng năm, Đảng ủy xã Hào Phú (Sơn Dương) đã ...

Tháng tám trên quê hương cách mạng

Trong ký ức của người dân Tân Trào, Bác Hồ rất vĩ đại nhưng lại vô cùng giản dị, gần gũi với Nhân dân. Nhân dân Tân Trào ngày đó tuy còn đói khổ ...