Trung Hòa với mục tiêu hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2020

Vượt qua những khó khăn ban đầu, với hiện trạng chỉ có 02 tiêu chí đạt chuẩn thuộc nhóm tiêu chí Hệ thống chính trị và có 05 chỉ tiêu đạt chuẩn ở một số tiêu chí, gồm: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục đi học trung học phổ thông; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; không có các hoạt động suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch đẹp; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. Sau hơn 09 năm thực hiện Chương trình, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa đã hoàn thành 15 tiêu chí, năm 2020 xã cần tiếp tục thực hiện hoàn thành 06 chỉ tiêu của 04 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Khi người dân vào cuộc

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thôn 11, xã Đội Cấn, thành ...

Bình Xa xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với mục tiêu là xã đầu tiên của huyện Hàm Yên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, Bình Xa đang tập ...