Hướng đi đúng từ cây lạc ở Phúc Sơn

Có điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển cây lạc, đặc biệt về đất đai để phát triển sản xuất lạc hàng hóa. Những năm qua xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa đã chú trọng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thâm canh, đưa các giống lạc có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Năm nay, cây lạc được mùa, được giá, bà con nông dân càng thêm phấn khởi.

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...

Lộc rừng

Từ một điểm nóng về trồng cây màu trên đất lâm nghiệp trở thành một điểm sáng về trồng rừng quả thực là kỳ tích của người dân tộc Nùng thôn Đèo Trám, ...