Đổi thay ở Nà Đồn

Thôn Nà Đồn cùng với các thôn khác của xã Thanh Tương (Na Hang) đang dồn sức phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm ...

Hướng đi đúng từ cây lạc ở Phúc Sơn

Có điều kiện tự nhiên phù hợp cho phát triển cây lạc, đặc biệt về đất đai để phát triển sản xuất lạc hàng hóa. Những năm qua xã Phúc Sơn, huyện Chiêm ...

Hiệu quả kênh mương đúc sẵn ở Hòa An

Tính đến thời điểm này, xã Hòa An (Chiêm Hóa) đã hoàn thành 7.160 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, đạt 100% kế hoạch năm 2019, dẫn đầu ...