Kinh nghiệm trong phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị ở tỉnh Bắc Giang

Phát triển sản xuất quy mô lớn, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị với một quy trình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ ngày càng được đẩy mạnh đã góp phần giảm bớt các khâu trung gian, hạ giá thành và gia tăng giá trị sản phẩm…là những kết quả tích cực trong phát triển sản xuất hàng hóa ở tỉnh Bắc Giang.