Giảm nghèo bền vững từ OCOP

Nếu biết khai thác đúng tiềm năng, nhất là những sản phẩm đặc trưng thì nhiều địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vẫn có những lợi thế nhất định trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Huy động sức dân làm đường nông thôn

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân đã chủ động tuyên ...

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lâu dài, những năm qua tỉnh Bắc Kạn đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư, nâng cao vai trò chủ thể và khơi ...

Hiệu quả từ Chương trình

Với mục tiêu đưa ánh sáng điện về khu vực nông thôn, vùng cao, thời gian qua chương trình “Thắp sáng đường quê” tại Bắc Kạn đã mang lại hiệu quả ...