Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa.

Ngày 14-9-2021, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Về phía huyện Chiêm Hóa có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện Chiêm Hóa, một số cơ quan thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Kiên Đài.

Theo nội dung chương trình làm việc, Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ làm nhà cho hộ nghèo; mô hình chăn nuôi trâu thôn Bản Vả; kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Tiểu học xã Kiên Đài; nhà văn hóa thôn Khun Cúc; đường nội đồng thôn Khun Vìn và làm việc tại thôn Làng Khây 1, xã Kiên Đài. 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Ma Văn Tôn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Kiên Đài đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đến nay xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí, hoàn thành thêm 02 tiêu chí (Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất) so với kết quả thực hiện đến hết năm 2020. Đối với 07 tiêu chí chưa đạt (Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm) đang được khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Về các tiêu chí liên quan đến đầu tư xây dựng đang được khẩn trương triển khai thực hiện, trong đó: Về Giao thông, để đạt chuẩn tiêu chí cần thực hiện hoàn thành 19,4km (10,8 km đường trục xã; 0,8km đường trục thôn; 1,6 km đường ngõ xóm và 7,0km đường nội đồng). Hiện các công trình đã được khởi công xây dựng, tuyến đường trục xã đang thi công mặt bằng, đường nội đồng hoàn thành trên 50% và đường trục thôn hoàn thành đạt 42,3% so với kế hoạch. Về trường Tiểu học và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở đã được khởi công xây dựng với trên 60% khối lượng thi công. Về nâng cấp Nhà văn hóa trung tâm xã đã thi công xong phần mái; thi công hoàn thành nhà văn hóa thôn Khun Cúc và đang hoàn thiện các công trình phụ trợ; công trình sân thể thao xã chuẩn bị thi công san lấp mặt bằng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch.

Đối với các tiêu chí do người dân trực tiếp tổ chức thực hiện cũng được người dân chủ động, tích cực thực hiện: Về nhà ở dân cư: Đã thực hiện xóa nhà tạm dột nát 13/34 nhà (đạt 38,23%), đang thi công 21 nhà; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn 112/181 nhà (đạt 61,87%), đang thi công 67/181 nhà và các hộ gia đình tự sửa chữa, nâng cấp được 38 nhà. Để nâng thu nhập từ 24,5 triệu đồng/người/năm 2020 lên trên 37 triệu đồng/người/năm 2021, người dân đã chủ động làm hồ sơ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, kết quả đã giải ngân với tổng dư nợ trên 19 tỷ đồng. Cùng với đó, người dân cũng chủ động thực hiện phát triển sản xuất, như: Trồng cây dưa chuột, quy mô 2,0 ha; triển khai cho các hộ tiếp tục đăng ký trồng 06 ha vụ đông; trồng cỏ gắn với chăn nuôi trâu quy mô hộ gia đình; phát triển chăn nuôi lợn quy mô gia trại;… Đồng thời, tạo điều kiện để người lao động trong độ tuổi đi lao động tại các khu công nghiệp từ tháng 3 đến nay 155 người, lũy kế 657 người. Về hộ nghèo cũng đã được triển khai tích cực, đảm bảo hết năm 2021 có ít nhất 95 hộ thoát ngèo đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,61% năm 2020 xuống dưới 12% năm 2021.

Đặc biệt, trong thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm cũng đã đạt những kết quả tích cực: Tỷ lệ số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh 661/809 nhà, đạt 81,70%; nhà tắm đạt 82,81%; bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90,97%; hố rác đạt 49,93%; chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 86,25%. Để đảm bảo thực hiện đạt chuẩn tiêu chí, công tác vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm hàng tháng cũng được người dân tích cực tham gia thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Chiêm Hóa, mặc dù với xuất phát điểm về xây dựng nông thôn thấp,  năm 2021 xã Kiên Đài đã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của người dân trên địa bàn xã và đã được Tỉnh đưa vào Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021. Để triển khai thực hiện kế hoạch đối với xã Kiên Đài, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch vốn để lồng ghép, hỗ trợ nguồn lực từ các nguồn vốn, các chương trình, dự án, vốn doanh nghiệp, vốn vận động, tài trợ và huy động đóng góp của nhân dân nhằm đảm bảo xã Kiên Đài hoàn thành 100% tiêu chí trong năm 2021. Đồng chí khẳng định, kết quả thực hiện trong 08 tháng đầu năm đã hoàn thành thêm 02 tiêu chí và có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí đã đạt, là quyết tâm chính trị rất lớn để xã Kiên Đài tiếp tục phát huy nhằm  hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Những tháng còn lại của năm 2021, huyện Chiêm Hóa, xã Kiên Đài và các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: (1) Căn cứ kế hoạch phân công nhiệm vụ phụ trách đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới và đến địa bàn thôn đối với cán bộ huyện, xã và thôn: Tổ Công tác của huyện cần giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện nhiệm vụ, xác định thời gian hoàn thành đối với từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với trách nhiệm từng tập thể, cá nhân được phân công, chịu trách nhiệm thực hiện; (2) Trong 07 tiêu chí chưa đạt, có 05 tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân,  trong đó có 04 tiêu chí rất khó (Nhà ở dân cư; Thu nhập; Hộ nghèo; Môi trường và an toàn thực phẩm) cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể cấp huyện để hỗ trợ người dân tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành tiêu chí, nhất là đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; (3) Đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt đối với các cơ quan phụ trách tiêu chí và cơ quan phụ trách xã cần tăng cường hơn nữa nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình đối với xã Kiên Đài đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa, xã Kiên Đài và sự vào cuộc tích cực, chủ động, tinh thần quyết tâm cao độ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Kiên Đài, tin tưởng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ và tạo sức lan tỏa rộng khắp đến từng hộ gia đình, từng người dân góp phần để xã Kiên Đài hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 và tiến tới những mục tiêu xa hơn là hình thành các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn kiểu mẫu trong thời gian tới.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục